PL EN


2017 | 5 | 155-165
Article title

Zaniedbane obszary w procesie kształcenia do zawodu nauczyciela

Content
Title variants
EN
Neglected Areas in The Training Process to The Profession of Teacher
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article relates to the issue of training candidates for the teacher profession. By referencing to the core of the competencies required for the teacher’s work in a changing school, the weakest areas, which are the source of the fear and anxiety of students completing teacher education, were identified. The sources of fears, as well as proposals for changes in education to the teaching profession, were compiled on the basis of research conducted among 187 candidates of the profession of teacher studying at universities in Malopolska (Lesser Poland Voivodeship).
Keywords
Year
Issue
5
Pages
155-165
Physical description
Dates
published
2018-02-17
Contributors
 • Studium Kształcenia Nauczycieli, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Dudzikowa, M. (1993). Praca młodzieży nad sobą. Warszawa: WSiP.
 • Dylak, S. (2007). W cieniu własnej wiedzy – między pewnością a bezradnością wychowawcy. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. t. 3, (s. 43–64). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Frejman, M., Frejman, S. D. (2008). O rozwijaniu refleksyjnej postawy przyszłych nauczycieli. W: B. Muchacka, M. Szymański (red.), Nauczyciel w świecie współczesnym (s. 143–150). Kraków: Impuls.
 • Gołębniak, B.D., Zamorska, B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia-praktyki-przestrzeń rowoju. Wrocław: Wydawnictwo DSW.
 • Goźlińska, E., Szlosek, F. (1997). Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
 • Kwiatkowska, H. (2006). Kształcenie nauczycieli w 16 lat po przemianach formacyjnych – czy inspiracją do radykalnego namysłu nad profesją nauczycielską. W: S. M. Kwiatkowski (red.), Edukacja polska w jednoczącej się Europie,. (s. 39–49). Radom-Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji.
 • Łukasik, J. M. (2016). Education teachers through critical events. Society, Integration, Education: proceedings of the International Scientific Conference, II, 154–162.
 • Łukasik, J. (2010). Luki w kształceniu nauczycieli. W: . W. Kremien, T. Lewowoicki, S. Sysojewa (red.), Paradygmaty oświatowe i edukacja nauczycieli, (s. 329–340). Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 • Łukasik, J. M. (2012). Słabe punkty w kształceniu pedagogicznym nauczycieli-umiejętności interpersonalne. Próba przełamania impasu. W: W. Jakubaszek, D. Topa (red.), (Kontro)wersje wielowymiarowości współczesnej edukacji, (s. 82–98). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Łukasik, J. M. (2017). Trudności w pracy nauczycieli w fazie zawodowego osadzenia. Implikacje do edukacji nauczycieli. W: J. Madalińska-Michalak (red.), O nową jakość edukacji nauczycieli, (s. 288–308). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Madalińska-Michalak, J., Niemi, H., Chong, S. (2012). Trends and Themes in Techer Education. Research, Policy and Practice. W: J. Madalińska-Michalak, H. Niemi, S. Chong (red.), Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe,.(s. 9-23). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Nowak-Dziemianowicz, M. (2012). Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności. Kraków: Impuls.
 • Polak, K. (2012). Bezradność nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno – pragmatyczne, Kraków: Impuls.
 • Tucholska, K. (2007). Kompetencje temporalne jako wyznacznik dobrego funkcjonowania, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Unchast, Z., Tucholska, K. (2003). Kompetencje temporalne – metoda pomiaru. Roczniki Psychologiczne, 6, 131–150.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b22e769b-8706-4ae1-98ec-f1b520aa4c92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.