PL EN


2014 | 14 | 4(32) | 361-373
Article title

A conceptual model for data quality management in a data system on the World Wide Web

Content
Title variants
PL
Konceptualny model zarządzania jakością informacji w systemie informacyjnym w sieci WWW
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents a conceptual model for data quality management treated as the usability or the compliance of the data product with its specification. The proposed model refers to the well-known TDQM model of Wang based on the Deming's quality improvement cycle. However, the TDQM model does not take into account the impact of the Internet environment on the quality of the data provided by the systems on the Web. The author's model presented in this article takes into account the impact of the Internet on all aspects resulting from data functions in society and organizations. Therefore, it takes into consideration the aspect of promoting data quality management processes, the communication aspect and the aspect of enrichment of individual and collective knowledge. The model also takes into account the fact that the impact of the known properties of the Internet (defined with the acronym MEDIA for example) refers primarily to the contextual quality characteristics of the data on the Web and, only to a small degree, it concerns the internal quality of information pieces described by such features as accuracy, consistency, complexity and precision.
PL
W artykule przedstawiono konceptualny model zarządzania jakością informacji traktowanej jako jej użyteczność lub zgodność produktu informacyjnego z jego specyfikacją. Proponowany model nawiązuje do znanego modelu TDQM R.Y. Wanga opartego na cyklu Deminga doskonalenia jakości. Jednakże model TDQM nie uwzględnia wpływu środowiska Internetu na jakość informacji udostępnianej przez systemy informacyjne w sieci WWW. Zaprezentowany w artykule autorski model bierze pod uwagę wpływ właściwości Internetu na wszystkie aspekty wynikające z funkcji informacji w społeczeństwie i w organizacji. Uwzględnia zatem aspekt wspierania procesów zarządzania jakością informacji, aspekt komunikacyjny oraz aspekt wzbogacania wiedzy indywidualnej i zbiorowej. W modelu uwzględniono także fakt, że wpływ znanych właściwości Internetu (określonych np. akronimem MEDIUM) odnosi się przede wszystkim do kontekstowych cech jakości informacji w sieci WWW, a w małym stopniu dotyczy wewnętrznej jakości jednostek informacji opisanych takimi cechami jak np. dokładność, spójność, złożoność czy precyzja.
Year
Volume
14
Issue
Pages
361-373
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
 • Siauliai University, Lithuania
References
 • Al-Hakim, L. (2014). Information Quality Deployment. Proceeding of Ninth International Conference on Information Quality: 170-182.
 • Czerwiński, A. (2011). Przemiany na rynkach informacji. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (in Polish).
 • Czerwiński, A. (2005). Niektóre rodzaje przestępczości komputerowej a procesy zarządzania oprogramowaniem w organizacji. In: Komputer – przyjaciel czy wróg?: 303-309. Szczecin: Szczecin University (in Polish).
 • Czerwiński, A.; Krzesaj, M. (2014). Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (in Polish).
 • English, L. (2003). Total Information Quality Management: A Complete Methodology for IQ Management. DM Review 9: 1-7.
 • Eppler, M. J. (2000). Conceptualizing Information Quality: A Review of Information Quality Frameworks from the Last Ten Years. Proceedings of the 2000 Conference on Information Quality: 83-96. St. Gallen: University of St. Gallen.
 • HON (2014). Available at: http://www.hon.ch. Accessed 12 July 2014.
 • Instytut Logistyki i Magazynowania EAN Polska (2003). Elektroniczna gospodarka w Polsce - Raport 2002 (in Polish).
 • Ruževičius, J.; Gedminaitė, A. (2007). Business Information Quality and its Assessment. Engineering Economics 52 (2): 18-25.
 • Skrzypek, E. (2008). Miejsce gospodarki opartej na wiedzy w nowej gospodarce. In: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych: 207-214. Rzeszów: Rzeszów University
 • Stvilia, B. et al. (2007). A Framework for Information Quality Assessment. Journal of the American Society for Information Science and Technology 58 (12): 1720-1733.
 • Wang, R. Y. (1998). A Product Perspective on Total Quality Management. Communications of the ACM 41 (2): 60-65.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b231d95c-6b17-4240-9fb9-136005a3ffdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.