PL EN


2009 | 19 | 35-57
Article title

Wartości pokolenia przełomu. Między swobodą a skrępowaniem

Content
Title variants
EN
Values of the turning-point generation. Between liberty and constraints
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest oparty na badaniach własnych autorów przeprowadzonych w 2007 roku w środowisku studentów socjologii wszystkich lat studiujących w danym momencie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyniki tych badań dotyczą świata wartości towarzyszących życiu młodego pokolenia Polaków stojących dopiero na progu podejmowania „dorosłych” ról społecznych. Rezultaty badań zestawiane są i porównywane z wynikami badań prowadzonych w ramach World Value Survey (1999) oraz badań diagnozujących poziom i warunki życia Polaków (2007 rok). Autorzy zauważają, że dokonuje się znaczący przełom w zestawie norm uznawanych i wartości przeżywanych przez młode pokolenie. Stara się ono przede wszystkim żyć w świecie pozbawionym autorytetu jakichkolwiek instytucji formalnych (Kościół, państwo, Sejm), ceniąc sobie te wartości, które najpełniej wyrażałyby niezależność i podmiotowość każdego człowieka. Wielu badaczy dostrzegło taki sam proces w społeczeństwach zachodniej Europy. Różnica polega na tym, iż proces ten na zachodzie Europy rozciągał się na przestrzeni kilkudziesięciu lat (co najmniej od 1970) – w Polsce został wręcz dramatycznie skrócony do okresu kilku lat skupionych wokół wejścia kraju do struktur Unii Europejskiej.
EN
The article is based on the survey undertaken by the authors in 2007. The students of all the courses at the Faculty of Sociology, University of Szczecin, were questioned about the world of values they shared. The outcome of the survey was compared to the results of the world value survey referring to almost all nations in the world (carried out in 1999) and to the results of the diagnosis regarding the quality and conditions of life of the Polish society as a whole (2007). A breakthrough was observed in the set of norms and values shared by the young generation compared to those characterising the elder generations. The social institutions, such as the Church, Government, Parliament etc., are not highly appreciated, if any. Little appreciation is shown to such values as tradition, religiosity, national proud, civil obligations etc. Young people value most the attitudes which emphasize independence and subjectivity of every person as a person, not as a member of any social group. Such processes are being observed in Western Europe as well. What differs Western Europe and Poland is that in the former case the process took dozens of years, while in the latter case it took only a few. Apparently, it may be connected with the accession of Poland to the European Union, which for the young generation meant mainly entering not to the world of new institutions and rules, but into the world of new values, habits and attitudes.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Czapiński J., Panek T. (red.) 2006, Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) 2007, Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Domański H. 2004, Zmiany struktury społecznej i systemu wartości, w: Czy wartości i normy społeczne są barierą reform w UE, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk.
 • Fukuyama F. 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa–Wrocław.
 • Inglehart R.F. 2008, Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006, „West European Politics” 32, 1–2, January–March 2008.
 • Mead M. 2000, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Putnam R. 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Sztompka P. 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Uslaner E. 2002, Moral Foundation of Trust, Cambridge University Press.
 • www.worldvaluesurvey.org.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b235582f-c02b-42e2-a72d-f258cd56b978
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.