PL EN


2017 | 8 | 1 | 32-37
Article title

Milestones in the Teaching of Mathematics to Children in Polish Territories from the Last Decades of the Nineteenth Century Until The End of the Twentieth Century

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the talk, we will present persistent efforts to provide modern mathematical education to children aged 7–10 years in the period of the partitions and the two-decade interwar period. Partic-ular attention will be paid to the works of now-forgotten Jeske (1836–1875), Jeleńska (1885–1961), Rusiecki (1892–1956). We will also underline the commitment of university professors of mathematics to mathematical education of younger children, including Banach (1892–1945). We will refer to the modern conception of teaching mathematics to younger children, among others, to the concept of children;s mathematics developed by Gruszczyk-Kolczyńska. We will observe the metamorphosis of the role of the decimal system of counting in the mathematical education of children in Poland in the period under discussion. An expanded paper was presented by the author at the 36 International conference of History of mathematics in 2015 in Poděbrady (see Domoradzki, 2015, p. 25–44).
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
32-37
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego; Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego
References
 • Banach, S. Sierpiński, W., Stożek, W. (1933). Arytmetyka i geometria dla V klasy szkoły powszechnej. Lwów, Warszawa.
 • Domoradzki, S. (2015). Kamienie milowe w nauczaniu matematyki dzieci w Polsce od ostatnich dekad XIX stulecia do ostatnich dekad XX w. In: J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.), 36. mezinárodní konference Historie matematiky (p. 25–44). Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress.
 • Gelman, R. (1980). What Young Children Know about Numbers. Education Psychologist, 14, 41–46.
 • Gelman, R., Gallistel, C.R. (1978). The Child’s Understanding of Number. London: Harvard University Press.
 • Gruszczyk-Kolczyńka, E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. Warszawa: WSiP.
 • Gruszczyk-Kolczyńka, E. (red.) (2012). O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Nowa Era.
 • Gruszczyk-Kolczyńka, E. (red.) (2014). Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla rodziców i nauczycieli. Kraków: CEBP.
 • Jeleńska, L., Rusiecki, A.M. (1938). Metodyka arytmetyki i geometrii w pierwszych latach nauczania. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Jeske, A. (1873). Arytmetyczka. Lublin: Księgarnia Stanisława Arcta.
 • Jeske, A. (1875). Pedagogika,obejmująca zasady i metody moralnego, fizycznego i naukowego wychowania dziatek. Warszawa: Księgarnia Stanisława Arcta.
 • Jeske, A. (1904). Arytmetyka. Kurs elementarny. Warszawa: Wydawnictwo Michała Artca.
 • Piotrowski, W. (2003). Jeleńska L. W: S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-Brożek, D. Węglowska (red.), Słownik biograficzny matematyków polskich. Tarnobrzeg: Wyd. PWSZ.
 • Wachułka, A. (2003). Jeske A. W: S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-Brożek, D. Węglowska (red.), Słownik biograficzny matematyków polskich. Tarnobrzeg: Wyd. PWSZ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b23bace1-07d4-40c8-8d32-2943471f8479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.