PL EN


2018 | 2 | 51-63
Article title

Od banalnego do nachalnego nacjonalizmu - rozważania wokół koncepcji wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego

Content
Title variants
EN
From banal to intrusive nationalism – on Kazimierz Sośnicki’s idea of state education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje istotny wątek w twórczości Kazimierza Sośnickiego: koncepcję państwa i wychowania państwowego. Autor, wychodząc od nakreślenia podstawowych założeń koncepcji Sośnickiego, skupia uwagę na niebezpieczeństwie, jakie dla funkcjonowania państwa i roli edukacji w nim niesie ze sobą podporządkowanie go siłom i ugrupowaniom nacjonalistycznym. Nacjonalizm jest tu rozumiany jako instynkt grupowy odmienny od etosu państwowego, który może prowadzić do autorytarnej formuły istnienia państwa.
Year
Issue
2
Pages
51-63
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański
References
 • Balibar E. (2007). Trwoga mas. Przeł. A. Staroń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Billig M. (2008). Banalny nacjonalizm. Przeł. M. Sekerdej. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Budyta-Budzyńska M. (2010). Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Castells M. (2008). Siła tożsamości. Przeł. S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gellner E. (2009). Narody i nacjonalizm. Przeł. T. Hołówka. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Deklaracja Ideowa Młodzieży Wszechpolskiej. Zaczerpnięte 15 listopada 2017. Strona internetowa http://mw.org.pl/about/deklaracja-ideowa
 • Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego. Zaczerpnięte 15 listopada 2017. Strona internetowa www.onr.com.pl/deklaracja-ideowa
 • Goodwin B. (2014). Using Political Ideas. Chichester: Wiley.
 • Guérot U. (2017). Europejska wojna domowa. Przeł. B. Nowacki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Hobsbawm E. (2010). Narody i nacjonalizm po 1780 roku: program, mit, rzeczywistość. Przeł. J. Maciejewski, M. Starnawski. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Jaskułowski K. (2009). Nacjonalizm bez narodów: nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kołakowski L. (1981). Ludobójstwo i ideologia. Aneks, 24-25, 171-188.
 • Pawlicki A. (2013). Co to znaczy dobry samorząd? Perspektywa ewaluacji zewnętrznej. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Sartori G. (1994). Teoria demokracji. Przeł. P. Amsterdamski, D. Ginnberg. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Scruton R. (2002). Słownik myśli politycznej. Przeł. T. Bieroń. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Sośnicki K. (1933). Podstawy wychowania państwowego. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas.
 • Śliwerski B. (2017). Meblowanie szkolnej demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Weber M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Przeł. D. Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wołoszyn S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce: Wydawnictwo Strzelec.
 • Znaniecki F. (1990). Współczesne narody. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b23c9a30-a98f-4805-bba5-fba0460e96c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.