PL EN


2014 | 4 | 664-677
Article title

Estetyzacja codzienności w programie poradniczym dotyczącym wyglądu Chcę być piękna – perspektywa krytyczna

Content
Title variants
EN
Making everyday aesthetic in the TV show about appearance, I want to be beautiful – a critical perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Człowiek niemalże od zawsze poddawał ciało różnym reżimom, mającym uczynić je bardziej atrakcyjnym. Wszechobecne dążenie do piękna jest zjawiskiem socjologicznym, którego nie można bagatelizować. Jego natarczywa obecność w środkach masowego przekazu stała się bodźcem do przeprowadzenia analizy reality show Chcę być piękna. Artykuł przedstawia model kobiecości propagowany przez telewizję. Ukazuje jaki przekaz socjalizacyjny udostępniany jest młodym, stosunkowo mało krytycznym odbiorcom. Prezentuje zależność między modyfi kowaniem wizerunku a świadomym konstruowaniem tożsamości.
EN
The man almost always submited the body of various regimes, aimed to make it more attractive. Ubiquitous pursuit of beauty is a sociological phenomenon that can not be underestimated. It’s insistent presence in the media became the impetus for the analysis of the reality show I want to be beautiful. This article presents a model of femininity propagated by television. It shows what socialization message is distributed to a young, relatively little critical audience. It presents the relationship between alteration of image and conscious construction of identity.
Year
Issue
4
Pages
664-677
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • [1] Bauman Z., Tożsamość ze sklepu. Tożsamość ze spiżarni, [w:] A. Gromkowska-Melosik (red.), Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, Poznań-Leszno 2007.
 • [2] Biały K., Stosunek do własnego ciała - ideał pięknej kobiety i przystojnego mężczyzny. Komunikat z badań, Warszawa 2003.
 • [3] Bonikowska M., Leska M., Prasa, radio, telewizja w Polsce - statystyka, [w:] M. Bonikowska (red.), Media a wyzwania XXI wieku, Warszawa 2009.
 • [4] Čabrić M., Pokrywka L., Piękno ciała, Warszawa 2010.
 • [5] Dillon S., Benson Ch., Kobieta i poczucie własnej wartości, Gdańsk 2007.
 • [6] Dziadzia B., Wpływ mediów. Konteksty społeczno-edukacyjne, Kraków 2008.
 • [7] Etcoff N., Przetrwają najpiękniejsi. Wszystko, co nauka mówi o ludzkim pięknie, Warszawa 2000.
 • [8] Featherstone M., Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, [w:] R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1998.
 • [9] Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Kraków 2008.
 • [10] Godoj A., Co ty w tym widzisz? Próba pedagogicznego odczytania fenomenu popularności programów reality show, [w:] W. Jakubowski (red.), Media, kultura popularna, edukacja, Kraków 2005.
 • [11] Jakubowska-Mroskowiak H., Wyzwolenie czy zniewolenie - co kryje się w nowoczesnym modelu kobiecości? Analiza zawartości Wysokich Obcasów, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja" 2002, nr 4.
 • [12] Korzińska A., Uroda, małżeństwo, macierzyństwo, jako komponenty tożsamości, [w:] M. Radkiewicz (red.), Gender w kulturze popularnej, Kraków 2003.
 • [13] Kowalczyk I., Dyskursy ciała a problem tożsamości, „Terażniejszość-Człowiek-Edukacja" 2001, nr 4.
 • [14] Kowalczyk I., Uroki podglądactwa czy terror nadzorczego spojrzenia (na przykładzie kultury popularnej i sztuki), [w:] W. Jakubowski, E. Zierkiewicz (red.), Edukacyjne konteksty kultury popularnej, Kraków 2002.
 • [15] Kowalczyk I., Zierkiewicz E., Czytanie kobiety z prasy kobiecej. Dyskursy w pismach nowoczesnych, [w:] W. Jakubowski, E. Zierkiewicz (red.), Edukacyjne konteksty kultury popularnej, Kraków 2002.
 • [16] Kowal-Orczykowska A., W niewoli reklamy ? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej, Kraków 2007.
 • [17] Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.
 • [18] Lewandowska B., Kulturowe źródła nasilania się autokreacyjnych postaw wobec ciała, [w:] J. Klebaniuk (red.), Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, Wrocław 2006.
 • [19] Lipowska M., Lipowski M., Ocena własnej atrakcyjności przez kobiety w różnym wieku, [w:] A. Chybicka, M. Kaźnierczak (red.), Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne, Kraków 2006.
 • [20] Łapińska I., Definicja erotycznego ciała - tożsamość odziana w porno-chic, [w:] W. Jakubowski, D. Hejwosz (red.), Kultura popularna-tożsamość-edukacja, Kraków 2010.
 • [21] Łysak A., „Być kobietą..." - modele kobiecości w reklamach związanych z menstruacją, [w:] W. Jakubowski (red.), Media. Kultura popularna. Edukacja, Kraków 2005.
 • [22] Melosik Z., Ciało jako przedmiot studiów kulturowych, [w:] A. Gromkowska-Melosik (red.), Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, Poznań-Leszno 2007.
 • [23] Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002.
 • [24] Melosik Z., Mass media, edukacja i przemiany kultury współczesnej, „Pedagogika Mediów" 2005, nr 1.
 • [25] Melosik Z., Mass media i przemiany kultury współczesnej, [w:] B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, T. I, Warszawa 2007.
 • [26] Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Poznań - Toruń 1996.
 • [27] Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Kraków 2010.
 • [28] Mikołajczak M., Z kamerą wśród ludzi, [w:] J. Klebaniuk (red.), Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, Wrocław 2006.
 • [29] Mroczkowska D., Anorexia nervosa - paradoks współczesności, „Kultura Popularna" 2003, nr 1.
 • [30] Niedermeyer U., Zdrowie psychiczne kobiet przed i po zmianach roku 1989, [w:] B. Chołuj (red.), System opieki zdrowotnej - efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich, Warszawa 2002.
 • [31] Pawlica B., Widawska E., Zwykłe ciało to za mało... Medialne wizerunki kobiet i mężczyzn, [w:] M. Sokołowski (red.), Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, Toruń 2008.
 • [32] Radkowska M., Aneks do dzieła stworzenia, [w:] D. Czaja (red.), Metamorfozy ciała. Świadectwa i interpretacje, Warszawa 1999.
 • [33] Romanowski P., Estetyzacja, „Inside" 2011, nr 4.
 • [34] Sarna P., Uroda i życie. Rozważania o psychologicznych problemach urody, Poznań 1995.
 • [35] Siarkiewicz E., Iluzja ciała w zdobywaniu rynku pracy przez młodych ludzi, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja" 2000, numer specjalny.
 • [36] Zielińska-Pękał D., Poradnictwo a świat mediów, czyli o poradnictwie zapośredniczonym, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu, Warszawa 2009.
 • NETOGRAFIA:
 • [37] Ćwieluch J., „Chcę być piękna": co straciły uczestniczki?, http://www.forum.reality-tv.pl/index.php?topic=399.60, 20.12.2013.
 • [38] 1,77 mln widzów Chcę być piękna, http ://www.forum.reality-tv.pl/index.php?topic=399.90, 20.12.2013.
 • [39] Nogaj M., 50 tys. kobiet „ Chce być pięknymi" w Polsacie, http://www.forum.reality-tv.pl/index.php?topic=399.15, 20.12.2013.
 • [40] Ponad 100 tys. zgłoszeń do „ Chcę być piękna ", http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pcnad-100-tys-zgloszen-do-chce-byc-piekna, 20.12.2013.
 • [41] Szewczyk Ł, Polsat poprawi polki, http://media2.pl/media/7667-Polsat-poprawi-polki.html, 20.12.2013.
 • [42] Szostak V, Helena Rubinstein, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,4343900.html?as=1, 20.12.2013.
 • [43] Zaczyński M., Koziński A., Lepsze ciało = lepsze życie, http://www.wprost.pl/ar/86450/Lepsze-dalo-lepsze-zycie/, 20.12.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2463dc8-e40d-457f-98e8-70aba2631a53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.