PL EN


2013 | 11 | 169-178
Article title

Przemiany demograficzne w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1998

Content
Title variants
EN
The demographic changes in Biała Podlaska Province in the years 1975-1998
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Województwo bialskopodlaskie zostało powołane do życia w wyniku reformy administracji terenowej przeprowadzonej w 1975 r. i funkcjonowało do kolejnej zmian ustroju terytorialnego Polski, do końca 1998 r. W tym okresie doszło do istotnych zmian ustroju politycznym kraju, gospodarki oraz w życiu społecznym. Zmiany te miały wpływ na sytuację demograficzną woj. bialskopodlaskiego. Niniejszy artykuł prezentuje przemiany ludnościowe, które zaszły na obszarze województwa bialskopodlaskiego w całym okresie jego istnienia m.in.: ruch naturalny, migracje, zawieranie związków małżeńskich, proces defeminizacji.
EN
The Biała Podlaska Province had been brought into being as a result of the reform of local administration conducted in 1975, and it functioned until another reform of territorial division was introduced, that is till the end of 1998. In this period, many significant changes were brought about, and these involved the political system of the state, the economy, and social life. These changes had an influence on the demographic situation of the Biała Podlaska Province. This article presents the popu-lation changes in the period of its existence, i.a. population dynamics, migrations, marriages, and the process of defeminisation.
Keywords
Year
Volume
11
Pages
169-178
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
References
  • W. Ćwik, J. Reder, Lubelszczyzna dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977
  • H. Świć, Miasta środkowowschodniej Polski, [w:] Wiadomości Statystyczne 1993
  • M. Dams-Lempiarz, Małe miasta w sieci osadniczej województwa lubelskiego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, „Annales UMCS”, Sect. B, 2003, vol. 58
  • T. Mazur, A. Zalewa, Przemiany demograficzne Lubelszczyzny w latach 1918-1988, [w:], Z problematyki przeobrażeń społeczno-gospodarczych w Lubelskiem, pod red. Z. Mitury i R. Orłowskiego, Lublin 1992
  • R. Murkowski, Obciążenie demograficzne w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, 2010, nr 5
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b24f77c8-cc3e-4ad7-b8ca-5848a83a2276
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.