PL EN


2012 | 2(43) | 15-26
Article title

DIAGNOZA SYTUACJI ORGANIZACYJNEJ TRZECH WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE ICH FUNKCJONOWANIA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ DO ROKU 2011

Authors
Content
Title variants
EN
ORGANIZATIONAL SITUATION DIAGNOSE OF THREE CHOSEN COMPANIES BEING UNDER THE INFLUENCE OF THE MARKET CONDITIONS UP TO 2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Streszczenie W referacie zaprezentowano wyniki diagnozy organizacyjnej 3 przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej w okresie co najmniej kilkunastu lat do roku 2011 włącznie. Podstawę diagnozy stanowi pogłębiona analiza jakościowa sprawności organizacyjnej tych przedsiębiorstw monitorowanych w trakcie prowadzonych wieloletnich badań naukowych z tego zakresu. Analizę przedmiotowych firm przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego modelu sprawnościowo-dysfunkcyjnego cyklu życia organizacji. Zdiagnozowana sytuacja organizacyjna każdego z badanych przedsiębiorstw jest wizualizowana na skali modelu w sekwencjach rocznych. Zestawienie wyników diagnozy za cały badany okres stanowi zintegrowany obraz kształtowania się sytuacji organizacyjnej każdego z badanych podmiotów w całym okresie objętym badaniami.
EN
The article shows diagnoses of organizational situation represented by 3 researched companies being under the influence of the market conditions up to 2011. The diagnoses were based on long lasted depth analysis of organizational efficiency of 3 selected companies. The scale of efficient versus dysfunctional life cycle model of organization is used to show the results of the research work. All collected results of each individual diagnose give the picture of given organizational situation during the whole period of the research.
Year
Issue
Pages
15-26
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2616abb-c08e-42be-b4d7-2424d0800b17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.