PL EN


2013 | 11 | 51-66
Article title

„Pokolenie zdobywców”. O intelektualnej i artystycznej drodze Ferdynanda Goetla

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Generation of Conquerors. About the Intelectual and Artistic Way of Ferdinand Goetel
Year
Issue
11
Pages
51-66
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2014-01-15
Contributors
References
 • Bartoszewski W., Słowo o Ferdynandzie Goetlu. „Arcana” 2004, nr 1/2
 • Dzięgiel L., Patrząc wstecz. „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2000, nr 4
 • Eile S., Legenda Żeromskiego. Kraków 1965
 • Feldman W., Dzieje polskiej myśli politycznej 1864-1914
 • Fryde L., Trzy pokolenia literackie. W: idem, Wybór pism krytycznych. Warszawa 1966
 • Goetel F., Bunt młodości. W: idem, Pisma polityczne „Pod znakiem taszyzmu” oraz szkice rozproszone 1921-1955. Kraków 2006
 • Goetel F., Nie warto być małym. Kraków 2009
 • Goetel F., Patrząc wstecz. Kraków 2009
 • Goetel F., Tatry. Łomianki 2009
 • Habielski R., Na linii czasu. Szkic o twórczości emigracyjnej Ferdynanda Goetla. „Więź” 2004, nr 9
 • Jarosiński Z., Pokolenia literackie. W: Słownik literatury polskiej XX w., red. A. Brodzka, M. Puchalska i in. Wrocław 1992
 • Krzyżanowski J., Legenda literacka. „Przegląd Współczesny” 1935, nr 163-164
 • Polechoński K., Pisarz w czasach wojny i emigracji. Ferdynand Goetel i jego twórczość w latach 1939-1960. Wrocław 2012
 • Sadowska I., Egzotyzm i swojszczyzna w prozie Ferdynanda Goetla z lat 1911-1939. Kielce 2000
 • Urbanowski M., Polityka Ferdynanda Goetla. W: F. Goetel, Pisma polityczne „Pod znakiem faszyzmu” oraz szkice rozproszone 1921-1955. Kraków 2006
 • Urbanowski M., Słowo wstępne. W: F. Goetel, Nie warto być małym. Kraków 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-4721
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b284ce90-ecdf-4803-9f73-7bac9c2e3d63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.