PL EN


2013 | 140 | 9-21
Article title

System informacji i komunikacji marketingowej wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i mądrości

Authors
Content
Title variants
EN
Information and Communication Systems Regarding to Marketing Challenges Based on the Knowledge Economy and Wisdom
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Extraction, processing and transformation of information determine the smooth functioning of the organization. This enables the important function of communication within the company and to communicate with the environment. Marketing communication systems developed along with the formation of the information society. An important feature of the information society is a knowledge-based economy. It is an economic order in which knowledge is a key resource, not work and assets. The company knowledge oriented, has the knowledge about customers, competitors and its own employees, apples relationship marketing and internal marketing. However, the paradigm of the knowledge economy has been shaken by the global economic crisis. The discussion has become a new paradigm: an economy based on wisdom, that is, except the knowledge that takes into account imagination, the experience and ethics. This is important for the content of the message which is the core of communication.
Year
Volume
140
Pages
9-21
Physical description
Contributors
author
References
 • M. Grudzewski, I.K. Hejduk: Globalizacja a kierunki rozwoju zarządzania. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001, nr 1.
 • J. Wiktor: Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej. "Świat Marketingu" listopad 2001, s. 5-6.
 • D. Hoffman, T. Novak: Marketing in Hypermedia Computer - Mediated Environments: Conceptual Fundations. "Journal of Marketing" 1996, Vol. 60, s. 50-53.
 • T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 52.
 • P.F. Drucker: The Age of Social Transformations. "The Atlantic Monthly" November 1994.
 • A.K. Koźmiński: Jak stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy. W: Strategia rozwoju Polski u progu XXI. Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN, Warszawa 2001.
 • W.M. Grudzewski, I. Hejduk: Zarządzanie wiedzą w organizacjach. "E-mentor" 2005, nr 1.
 • R. Żelazny: Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce - diagnoza stanu według Knowledge Asessment Methology 2006. W: Unia Europejska w kontekscie strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce. Red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006.
 • A. Kukliński: Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju. W: Rozwój, region, przestrzeń. Red. G. Gorzelak, A. Tucholska. Akademia Rozwoju Regionalnego EUROREG, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 12.
 • Marketing produktów systemowych. Red. L. Żabiński. PWE, Warszawa 2012, s. 19.
 • A. Kukliński: Od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki opartej na mądrości. W: Polska myśl strategiczna - na spotkanie z enigmą XXI wieku. Biuletyn PTE 2011, nr 2, s. 65.
 • E. Mączyńska: Dychotomia wiedzy i mądrości. W: Polska Myśl Strategiczna. Biuletyn PTE, kwiecień 2011, nr 2, s. 71.
 • J. Ortega y Gasset: Bunt mas. Muza, Warszawa 2002.
 • L.C. Thurow: Przyszłość kapitalizmu: jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • J.E. Stiglitz: Freefall. Jazda bez trzymanki: Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej. PTE, Warszawa 2010.
 • J.C. Bogle: Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia. PTE, Warszawa 2009.
 • G. Ritzer: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Muza, Warszawa 1999, s. 41-44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b28cb457-b675-45a6-9802-7daae4b34c8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.