PL EN


2014 | 4 (59) | 153-162
Article title

Źródła finansowania misji mediów publicznych – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Financing the remit of public service media – selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia fi nansowania misji mediów publicznych z punktu widzenia regulacji Unii Europejskiej. Osią wywodu jest fakt, że współistnienie konkurujących ze sobą prywatnych i publicznych nadawców jest główną cechą systemu prawnego europejskiego rynku mediów. Autorka podejmuje dwa zagadnienia: 1) wskazuje zarys unijnych (w tym krajowych) ram prawnych funkcjonowania mediów publicznych realizujących misję; 2) stwierdza, że pozyskanie środków publicznych z przeznaczeniem na realizację misji to proces złożony i generujący dodatkowe koszty.
EN
This article concerns the issue of fi nancing of the public service media remit from the perspective of EU regulations. The key feature of electronic media markets in Europe is the coexistence of private and public broadcasters competing with each other. The author makes attempt to outline the national and EU legal framework for the public service media remit. In addition to this, the complexity of approaches in fi nancing the public service media remit are being discussed.
Year
Issue
Pages
153-162
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b28db8b9-b6e4-45ab-9cc6-abcc0d04c8ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.