Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | XVII (2020) | 2: Rozejm w Dywilinie (1618) na tle epoki, pod red. A. Góraka | 131-137

Article title

Lev Sapieha and the truce of Deulino

Authors

Content

Title variants

RU
Лев Сапега и Деулинское перемирие
PL
Lew Sapieha i rozejm dywiliński

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The Lithuanian Chancellor, Lev Sapieha, effectively controlled the policy of Polish-Lithuanian Commonwealth towards the Muscovite state from the beginning of his career. This was especially visible during the Time of Troubles, when at the expense of the interests of Sigismund III and the Tsar-elect, prince Wladyslaw, he reinforced the position of the Grand Duchy of Lithuania within the Polish-Lithuanian Commonwealth and muscovite policy. The article, based on unused and unknown before source documents, outlines Sapieha’s activity in the final stage of the Time of Troubles - the Moscow expedition of Prince Wladyslaw in 1617-1618.
PL
Kanclerz litewski Lew Sapieha od początku swojej kariery urzędniczej skutecznie kontrolował politykę Rzeczypospolitej wobec państwa moskiewskiego. Uwidoczniło się to zwłaszcza w czasie moskiewskiej smuty, kiedy kosztem interesów Zygmunta III i cara-elekta, królewicza Władysława, forsował on wzmocnienie pozycji Wielkiego Księstwa Litewskiego w ramach polsko-litewskiego państwa i polityki moskiewskiej. W artykule, opartym o niewykorzystywane i nieznane dokumenty źródłowe, została zarysowana działalność Sapiehy w końcowej fazie smuty moskiewskiej – ekspedycji królewicza Władysława z lat 1617-1618.
RU
Канцлер ВКЛ Лев Сапега с самого начала своей официальной карьеры эффективно контролировал политику Речи Посполитой в отношении Московского государства. Особенно это проявилось во время Смуты, когда за счет интересов Сигизмунда III и избранного царя, королевича Владислава он форсировал усиление позиций Великого княжества Литовского в польско-литовском государстве и реляциях с Московским государством. В статье, основанной на неиспользованных и неизвестных первоисточниках, рассказывается о деятельности Сапеги на последнем этапе Смуты – московском походе королевича Владислава в 1617-1618 годах.

Year

Volume

Pages

131-137

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

author
  • Magazyn Historyczny "Mówią Wieki"

References

  • Bohun T., Małow A., Smirnowa O., Misja rosyjskich gońców do przebywającego w polskiej niewoli
  • ojca cara Michaiła Romanowa, wielkiego posła Filareta Nikitycza, metropolity rostowskiego i jarosławskiego, 3–6 czerwca (24–27 maja) 1619 roku [w:] Historia to (nie) fraszka. Studia ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Mikulskiemu z okazji 60 rocznicy urodzin. red. Michał Targowski, Agnieszka Zielińska, Toruń 2020, s. 183-223.
  • Bohun T., Wymiana jeńców w ramach rozejmu dywilińskiego, „Вестник Волгоградского
  • Государственного Унисерситета”, 2019, Серия 4, История. Религионоведение. Междуна-родные отношения, t. 24, нр 2: 400-летие Смуты в России (1604–1618 гг.), pp. 176–183.
  • Czwołek A., Piórem i buławą. Działalność Lwa Sapiehy, kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego, Toruń 2012.
  • Majewski A. A., Moskwa 1617–1618, Warszawa 2016.
  • Sas P., Zaporozhtsi u pol’s’ko-moskovs’kiy viyni. Naprikintsi Smuti 1617–1618 rr., Bila Tserkva 2010.
  • Бохун T., Shturm Moskvy voyskami korolevicha Vladislava 11 oktyabrya 1618 goda, [in:] Narodnye
  • i rossiyskie goroda v Smutnoe vremya nachala XVII veka (Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii. Gorod Balakhna Nizhegorodskoy oblasti, 6–7 oktyabrya 2011 g.), Nizhny Novgorod 2012, pp. 197-211.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b298ab5c-781d-47b0-b1f2-97e49df489dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.