PL EN


Journal
2015 | Tom XII (LIII), fasc. A | 268-270
Article title

A FLINT TOOL FOUND DURING THE FIFTH SEASON OF EXCAVATIONS AT GURUKLY DEPE, SOUTHERN TURKMENISTAN (2014)

Authors
Title variants
PL
Narzędzie krzemienne znalezione podczas piątego sezonu wykopalisk na stanowisku Gurukly Depe w południowym Turkmenistanie (2014)
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Podczas piątego sezonu wykopalisk w Gurukly Depe, w wykopie 11 I, w warstwie depozytu powstałego wskutek erozji ścian wzniesionych z cegieł suszonych, znaleziono przedmiot wykonany z żółtawobrązowego krzemienia z niewielkim wtrąceniami. Ponieważ znaleziono go w południowym Turkmenistanie, można przypuszczać, że jest to lokalna odmiana surowca, powszechnie stosowana przez mieszkańców tego regionu w epoce neolitu. Mały fragment dobrze zachowanej, białej powierzchni korowej na badanym artefakcie sugeruje, że z wychodni znajdującej się w niezbyt dalekiej odległości od stanowiska Gurukly Depe. Z technicznego punktu widzenia artefakt powinien być opisany jako podłużny odłupek z równoległymi krawędziami bocznymi, który najprawdopodobniej służył jako wkładka sierpowa zamocowana w kościanej, rogowej lub drewnianej oprawie. Wskazuje na to występowanie na jednej z krawędzi charakterystycznego wyświecenia żniwnego.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2a32ac3-4c8e-4641-915d-7a01b8ec9165
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.