PL EN


2016 | 4 (12) | 9-21
Article title

Eksport według klasy wielkości przedsiębiorstw – analiza struktury

Authors
Content
Title variants
EN
Export by enterprise size class – structure analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W projekcie Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wśród zagrożeń polskiego rozwoju wskazano m.in. na koncentrację ekspansji zagranicznej w grupie dużych firm, często powiązanych z kapitałem zagranicznym, przy czym jedynie 6 polskich firm można określić mianem światowych czempionów. W związku z tym strategia zakłada wsparcie potencjału rozwoju międzynarodowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które samodzielnie kształtują swoją ścieżkę ekspansji. Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny koncentracji polskiego eksportu w obrębie działów (2-cyfrowy poziom agregacji) polskiego przetwórstwa przemysłowego według wielkości przedsiębiorstw. Znajomość odmienności struktur w poszczególnych branżach może stanowić istotną przesłankę do prowadzenia adekwatnej polityki eksportowej. Do celów analizy dokonano grupowania działów metodą eliminacji wektorów zaproponowaną przez Chomątowskiego i Sokołowskiego [1978]. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z bazy danych Eurostatu o handlu zagranicznym według cech przedsiębiorstw za 2013 rok [...]
Year
Issue
Pages
9-21
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2c7ecc1-8392-43e2-8f80-2452d790f104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.