PL EN


2018 | 2(52) | 123-131
Article title

Asymmetry of Economic Development of Cross-Border Areas in the Context of Perception of Near-Border Location

Title variants
PL
Asymetria rozwoju gospodarczego obszarów transgranicznych a percepcja przygranicznego położenia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The objective of the study is the investigation of the dependency between the asymmetry of economic development of cross-border regions in the European Union and the perception of near-border location as an “opportunity” or “obstacle.” For this purpose, an index of relative asymmetry of economic development was developed (DI) based on the GDP per capita in Purchasing Power Standards (PPS). The variability in the scope of perception of cross-border location as an “opportunity” or “obstacle” by the population of near-border areas was determined based on results of the Flash Eurobarometer 422. The basic statistical method applied in the study was the Spearman’s rank correlation coefficient. The obtained results provide a basis to state that the level of disproportions in the economic development of near-border regions (asymmetry of economic development) is linked to the perception of near-border location.
PL
Celem opracowania jest zbadanie związku pomiędzy asymetrią rozwoju gospodarczego regionów transgranicznych na obszarze Unii Europejskiej a postrzeganiem przygranicznego położenia jako „szansy” lub „bariery”. W tym celu opracowano wskaźnik względnej asymetrii rozwoju gospodarczego (DI) bazujący na wartości PKB per capita według parytetu siły nabywczej. Zróżnicowanie w zakresie percepcji przygranicznego położenia jako „szansy” lub „bariery” przez ludność obszarów przygranicznych określono na podstawie wyników Flash Eurobarometer 422. Podstawową metodą statystyczną wykorzystaną w badaniu była analiza współczynnika korelacji rang Spearmana. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że poziom dysproporcji w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych (asymetria rozwoju gospodarczego) ma związek z percepcją przygranicznego położenia.
Contributors
 • Maria Curie-Sklodowska University
References
 • Agnew, J. 2008. “Borders on the Mind: Re-Framing Border Thinking.” Ethics & Global Politics 1 (4): 175–191. doi: 10.3402/egp.v1i4.1892.
 • Anderson, J., and L. O’Dowd. 1999. “Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings, Changing Significance.” Regional Studies 33 (7): 593–604.
 • Bański, J. 2010. “Granica w badaniach geograficznych — definicja i próby klasyfikacji.” Przegląd Geograficzny 82 (4): 489–508.
 • Bergs, R. 2012. “Cross-Border Cooperation, Regional Disparities and Integration of Markets in the EU.” Journal of Borderlands Studies 27 (3): 345–363.
 • Clement, N.C. 1997. “The Changing Economics of International Borders and Border Regions.” In Borders and Border Regions in Europe and North America, edited by P. Ganster, A. Sweedler, J. Scott and W.D. Eberwein, 47–63. San Diego, Calif.: San Diego State University Press, Institute for Regional Studies of the Californias.
 • Dolzblasz, S. 2015. “Symmetry or Asymmetry? Cross-Border Openness of Service Providers in Polish-Czech and Polish-German Border Towns.” Moravian Geographical Reports 23 (1): 2–12. doi: 10.1515/mgr-2015-0001.
 • Ganster, P., A. Sweedler, J. Scott, and W.D. Eberwein. 1997. “Dynamics of Transboundary Interaction in Comparative Perspective.” In Borders and Border Regions in Europe and North America, edited by P. Ganster, A. Sweedler, J. Scott and W.D. Eberwein, 3–23. San Diego, Calif.: San Diego State University Press, Institute for Regional Studies of the Californias.
 • Gorzelak, G. 2003. “Bieda i zamożność regionów.” In Wymiar i współczesne interpretacje regionu, edited by I. Sagan and M. Czepczyński. Gdańsk-Poznań: Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Holly, W., J. Nekvapil, I. Scherm, and P. Tiserova. 2003. “Unequal Neighbours: Coping with Asymmetries.” Journal of Ethnic and Migration Studies 29 (5): 819–834. doi: 10.1080/1369183032000149587.
 • Jakubowski, A., and U. Bronisz. 2015. “Granica Unii Europejskiej jako czynnik (dez)aktywizujący rozwój i konkurencyjność obszarów przygranicznych.” In Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, edited by A. Grynia, 627–639. Wilno: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie.
 • Jakubowski, A., U. Bronisz, and A. Miszczuk. 2017. “Polityka spójności oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jako narzędzia wsparcia współpracy transgranicznej na wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.” Roczniki Nauk Społecznych 9 (3): 73–89.
 • Kawałko, B. 2007. “Granica wschodnia jako czynnik ożywienia i rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów przygranicznych.” In Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Tom 2, 7–41. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Kawałko, B. 2011. “Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej.” Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 2 (24): 35–60.
 • Knippschild, R. 2011. “Cross-Border Spatial Planning: Understanding, Designing and Managing Cooperation Processes in the German-Polish-Czech Borderland.” European Planning Studies 19 (4): 629–645. doi: 10.1080/09654313.2011.548464.
 • Kratke, S. 1999. “Regional Integration or Fragmentation? The German-Polish Border Region in a New Europe.” Regional Studies 33 (7): 631–641. doi: 10.1080/00343409950078675.
 • Laine, J. 2012. “Border Paradox: Striking a Balance between Access and Control in Asymmetrical Border Settings.” Eurasia Border Review 3 (1): 51–79.
 • Lawn, P. 2007. “What Value is Gross Domestic Product as a Macroeconomic Indicator of National Income, Well-Being, And Environmental Stress?” International Journal of Ecological Economics and Statistics 8 (S07): 22–43.
 • Miszczuk, A. 2012. “Dysproporcje społeczno-ekonomiczne jako uwarunkowanie współpracy transgranicznej (na przykładzie pogranicza polsko-ukraińskiego).” In Kadry dla gospodarki transgranicznej, edited by M. Kowerski and I. Pieczykolan, 37–50. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 • Miszczuk, A. 2013. Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego. Lublin: Norbertinum Wydawnictwo – Drukarnia – Księgarnia.
 • Oleński, J. 2016. “Typology of Transborder Economies and the Need of Transborder Statistics in Globalized World.” Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics 1 (1): 9–32.
 • Paasi, A. 1999. “Boundaries as Social Practice and Discourse: the Finnish-Russian Border.” Regional Studies 33 (7): 669–680. doi: 10.1080/00343409950078701.
 • Perkmann, M. 1999. “Building Governance Institutions across European Borders.” Regional Studies 33 (7): 657–667. doi: 10.1080/00343409950078693.
 • Sohn, C. 2014. “The Border as a Resource in the Global Urban Space: a Contribution to the Cross-Border Metropolis Hypothesis.” International Journal of Urban and Regional Research 38 (5): 1697–1711. doi: 10.1111/1468–2427.12071.
 • Sohn, C., and F. Lara-Valencia. 2013. “Borders and Cities: Perspectives from North America
 • and Europe.” Journal of Borderlands Studies 28 (2): 181–190. doi: 10.1080/08865655.2013.854662.
 • Van Houtum, H. 1999. “Internationalisation and Mental Borders.” Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie 90 (3): 329–335. doi: 10.1111/1467-9663.00074.
 • Wilson, T.M., and H. Donnan. eds. 1998. Border Identities. Nation and State at International Frontiers. Cambridge, UK – New York: Cambridge University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2cf3575-e565-405a-b7d6-9a9052b4032f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.