PL EN


2017 | 463 | 359-371
Article title

Od hipotez konkurencyjnych do ekwifinalności – metodologiczne problemy w procesie konstrukcji i weryfikacji konfiguracji organizacyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Podejście konfiguracyjne jest odpowiednie do budowania teorii, ponieważ skupia uwagę na koncepcji ekwifinalności, zgodnie z którą nie występuje jedna, optymalna konfiguracja i dwie lub więcej konfiguracji może być równie efektywnych, nawet w tych samych okolicznościach. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wiodące wyzwania metodologiczne dotyczące konstrukcji i weryfikacji konfiguracji organizacyjnych. Ponadto w artykule wskazano na obecne w literaturze przedmiotu sugestie dotyczące ważnych badań nad konfiguracjami organizacyjnymi w naukach o zarządzaniu i konieczność odmiennego spojrzenia na samą budowę i możliwości empirycznej weryfikacji konfiguracji organizacyjnych. Dla sprostania nowym wymaganiom znaczną obietnicą wydają się metody ustawione teoretycznie, takie jak jakościowa analiza porównawcza (Qualitative Comparative Analysis – QCA), którą przytoczono i w skrócie omówiono w niniejszym artykule.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2d6101b-3558-4eb5-8d07-dc2fe81a58d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.