PL EN


2015 | 7(43) | 4 | 107-121
Article title

Społeczne aspekty prawa do dobrej legislacji

Authors
Title variants
EN
The Social Aspects of the Right to Good Legislation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This study touches on the issue of selected elements of the right to good legislation and its significance for social life. This right is not always properly reflected in, or recognised by, the law, whereas its principal function is to ensure the appropriate substantive and formal quality of the law that is being enacted. The discussion being launched is aimed at presenting those aspects of the right to good legislation which affect, in particular, the public. These include the underlying principles of suitable legislation, established through the judicial decisions of the Constitutional Tribunal, and selected issues related to the rationality of the law. The final part of the study provides a summary of the issues discussed.
PL
Niniejsze opracowanie podejmuje zagadnienie wybranych elementów prawa do dobrej legislacji oraz jego znaczenia w życiu społecznym. Przedmiotowe prawo nie zawsze znajduje dostateczne zrozumienie i umocowanie prawne, tymczasem jego funkcją jest właśnie zabezpieczenie odpowiedniej jakości materialnej i formalnej prawa stanowionego. Podjęte rozważania mają na celu ukazanie tych aspektów prawa do dobrej legislacji, które w szczególny sposób oddziałują na życie społeczeństwa. W toku rozważań podjęto zagadnienia katalogu najważniejszych zasad przyzwoitej legislacji wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz wybranych problemów związanych z zagadnieniem racjonalności prawa stanowionego. Na zakończenie rozważań dokonano ich podsumowania.
Year
Volume
Issue
4
Pages
107-121
Physical description
Contributors
References
 • Kojder A., Godność i siła prawa, Warszawa: Oficyna Naukowa 2001.
 • Krucina J., Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna 1972.
 • Kulicki J., Zasady przyzwoitej legislacji w procesie stanowienia prawa podatkowego, „Analizy”, Biuro Analiz Sejmowych, 4/29 z 12 stycznia 2010 r.
 • Maritain J., Człowiek i państwo, tłum. A. Grobler, Kraków: Znak 1993.
 • Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2012.
 • Piechowiak M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin: TN KUL 1999.
 • Radbruch G., Filozofia prawa, tłum. E. Nowak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
 • Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN 1998.
 • Szlachta B. (red.), Słownik społeczny, Kraków: Wydawnictwo WAM 2004.
 • Wołodkiewicz W. (red.), Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2001.
 • Wołpiuk W.J. (red.), Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, Warszawa: Wydawnictwo WSZiP 2008.
 • Wronkowska S., Zmierczak M. (red.), Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, wyd. IX uaktualnione, Warszawa: Wydawnictwo PWN 2005.
 • Zwierzchowski E. (red.), Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2d95cd3-3918-4c54-aea1-e9da1983635d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.