PL EN


2015 | 41(3)/2015 Stosunki Międzynarodowe | 58-69
Article title

Turkish-Iranian Relations. The Past, Present and Future

Authors
Content
Title variants
PL
Stosunki turecko-irańskie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Turkey and Iran as the two neighbouring countries can be described as relatively comparable with regard to the geographical, demographic and socio-economic dimension. Yet, next to the numerous similarities and levels, on which they can be assessed as comparable states, there are also multiple significant differences and dissimilarities between these two countries. These factors, both similarities and differences, account for the nature of relations between Turkey and Iran, which can be briefly described as characterised by great dynamics. The aim of the paper is to provide for the historical background of Turkish-Iranian relations, outline most important issues affecting these relations and attempt to draw conclusions on the basis of the historical and current trends in these mutual relations to forecast the possible continuation of cooperation between the two states in question as well as the nature of the future of Turkish-Iranian relations.
PL
Turcja i Iran, jako dwa sąsiednie kraje, są stosunkowo porównywalne, jeżeli chodzi o wymiar geograficzny, demograficzny i społeczno-gospodarczy. Tym niemniej, obok licznych podobieństw i poziomów, na których można je oceniać, istnieje między nimi również wiele istotnych różnic i rozbieżności. Czynniki te, zarówno podobieństwa, jak i różnice, składają się na charakter relacji między Turcją a Iranem, które można określić jako dynamiczne. Celem artykułu jest ukazanie historycznego tła stosunków turecko-irańskich, nakreślenie najważniejszych kwestii wpływających na te stosunki oraz próba wyciągnięcia wniosków na podstawie historycznych i bieżących trendów w tych wzajemnych stosunkach w celu dokonania prognozy możliwej kontynuacji współpracy dwu omawianych państw, jak również charakteru przyszłości stosunków turecko-irańskich.
Keywords
PL
EN
Turkey   Iran   Sunni   Shiite   AKP   Middle East  
References
  • Donaldson D.M. (1976), The Shi’ite, Religion. A History of Islam in Persia and Iraq, Gordon Press Publishers, New York.
  • Hentov E. (2011), Turkey’s Global Strategy: Turkey and Iran, London School of Economics and Political Science.
  • Kaya K. (2011), Turkey-Iran Relations after the Arab Spring, FMSO report.
  • Kafesoğlu I. (1984), Türk Milli Kültürü (Turkish National Culture), Ötüken Neşriyat, İstanbul.
  • Larrabee F.S., Nader A. (2013), Turkish-Iranian Relations in a Changing Middle East, RAND National Defense Research Institute.
  • Saray M. (2006), Türk-İran İlişkileri (Turkish-Iranian Relations), Atatürk Araştırmalar Merkezi, Ankara.
  • Sykes P. (1921), History of Persia, Routledge Curzon, London.
  • Poyraz S. (2009), Turkish-Iranian Relations: A Wider Perspective, “SETA”, No. 37, November.
  • Stein A. (2012), Turkish-Iranian Relations: From “Friends with Benefits” to “It’s Complicated”, “Insight Tukey”, Vol. 14, No. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2dabdc4-366c-4e6b-ac96-921a7359f464
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.