PL EN


2018 | 509 | 292-304
Article title

Współczesne kierunki rozwoju konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ukazanie kierunków rozwoju konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce w ostatnich latach. Postępowanie gospodarstw domowych zależy od wielu czynników: ekonomicznych, społecznych, kulturowych i psychologicznych. W artykule wyeksponowano uwarunkowania ekonomiczne i społeczno-kulturowe zachowań gospodarstw domowych na rynku. Czynniki ekonomiczne stwarzają możliwość zaspokojenia potrzeb konsumentów, a czynniki społeczno-kulturowe wpływają na zmiany rozwoju społeczno- ekonomicznego społeczeństwa. W pracy zwrócono uwagę na różnice w dochodach i kierunki wydatkowania gospodarstw domowych. Wykazano, że głównym czynnikiem wpływającym na kierunki wydatkowania jest dochód. Jednak nie bez znaczenia pozostają współcześnie uwarunkowania społeczno-kulturowe. Do przeprowadzenia badania wykorzystano dane pochodzące z opracowań GUS i CEBOS w latach 1989-2016 oraz opracowania własne zawarte w monografii Zachowania konsumenckie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2f221be-8445-4960-8ca9-181658e58b5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.