PL EN


2014 | 10 | 73-86
Article title

Shadow banking w systemie bankowym UE

Title variants
EN
Shadow Banking in Banking System of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i wyjaśnienie roli banków w rozwoju systemu shadow banking. Zostanie podjęta próba przedstawienia istoty tego pojęcia z punktu widzenia instytucjonalnego i rodzajów działalności. Autorzy przedstawią wskaźniki aktywności banków w sektorze shadow banking. W następnym rozdziale artykułu zaprezentowany będzie przegląd literatury. W szczególności zostaną w nim przedstawione definicje shadow banking, klasyfikacja uczestników shadow banking oraz struktura operacji największych banków UE na rynku derywatów pozagiełdowych. Rozdział trzeci jest poświęcony klasyfikacji podmiotów zaliczonych do shadow banking oraz analizie wybranych wskaźników ilościowych charakteryzujących ten sektor. Artykuł kończą wnioski dotyczące korzyści i zagrożeń dla uczestników rynku oraz konieczności zarządzania ryzykiem systemowym w obszarze shadow banking w kontekście rosnącego wpływu tego szybko rosnącego sektora na stabilność finansową UE.(fragment tekstu)
EN
In this paper we use a model of cluster analysis to estimate banking activities in shadow banking system, in particular regarding operations with derivatives on over-the-counter market, securitization, securities financing transactions (repurchase transaction, securities or commodities lending, buy-sell back or sell-back transactions). The investigation is conducted using data ofannual banking financial reports and data of the European Banking Authority. The empirical analysis shows that global systemically important banking institutions in the EU can be divided in two groups. The first of them has a huge nominal value of OTC derivatives and securities financing transactions relative to GDP. Therefore it may adversely influence financial stability in the EU. Thus, the regulatory agencies should pay more attention to management systemic risk of those banking activities.(original abstract)
Year
Volume
10
Pages
73-86
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, student
 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina
References
 • 2014 update of list of global systemically important banks (G-SIBs), Financial Stability Board, November 2014.
 • Adrian Т., Ashcraft A.: Shadow banking: A review of Literature, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports 2012, no. 580.
 • EU-wide stress testing, European Banking Authority, [Online], Available: http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing [12 Nov 2014].
 • Global Financial Stability Report. Risk Taking, Liquidity, and Shadow Banking. Curbing Excess while Promoting Growth, International monetary Fund, October 2014.
 • Global Shadow Banking Monitoring Report, Financial Stability Board, October 2014.
 • Global Systemically Important Institutions (G-SIIs), European Banking Authority, [Online], Available: http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/global-systemically-important-institutions [12 Nov 2014].
 • Huterska A., Huterski R.: Porządkowanie funkcjonowania bankowości równoległej (shadow banking) w Polsce i w Unii Europejskiej, Copernican Journal of Finance & Accounting 2012, vol. 1.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., Marcinkowska, M.: Sektor bankowy - motor czy hamulec wzrostu gospodarczego, Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości 2013, s. 175.
 • McCulley P.A. (2007): Teton Reflections, [Online], Available: http://www.pimco.com/en/insights/pages/ gcbf august- september 2007.aspx [17 Nov 2014].
 • Merling P.: The new Lombard Street. How the Fed Became the Dealer of Last Resort, Princeton: Princeton University Press 2011, s. 116.
 • Pozsar Z., Adrian Т., Ashcraft A. and Boesky H.: Shadow Banking, FRBNYEconomic Policy Review 2013.
 • Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Lipiec 2014.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych oraz przejrzystości tych transakcji, Wniosek COM(2014) 40 final z dnia 29.1.2014 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.
 • Równoległy system bankowy. Zielona księga. Komisja Europejska 102/COM /2012.
 • Solarz J.: Shadow banking jako innowacja finansowa, 2013 [Online], Available: http://www.ue.katowice.p1/uploads/media/l7_J.K.Solarz_Shadow_banking....pdf [26 Nov 2014].
 • Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking. Policy Framework for Addressing Shadow Banking Risks in Securities Lending and Repos, Financial Stability Board, 29 August 2013.
 • The Deloitte Shadow Banking Index. Shedding light on banking's shadows, 2012 [Online], Available: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Guam/Local Assets/Documents/Financial% 20Services/The Deloitte Shadow Banking Index.pdf [11 Nov 2014].
 • The G-SIB assessment methodology - score calculation, Basel Committee on Banking Supervision, November 2014.
 • Tucker P.: Shadow banking, financing markets and financial stability. Remarks by Mr Paul Tucker, Deputy Governor for Financial Stability at the Bank of England, at a Bernie Gerald Cantor (BGC) Partners Seminar, London, 21 January 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2f54afb-b606-4999-9c22-5ca98b1e6126
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.