PL EN


2018 | 7 | 85–98
Article title

Zastosowanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach we wzmacnianiu stanu Ja-Dorosłego

Content
Title variants
EN
Using Solution-Focused Approach in strengthening the Adult ego-state
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z perspektywy analizy transakcyjnej człowiek, aby móc funkcjonować i rozwijać się optymalnie, powinien dysponować właściwie ukształtowanymi, pozostającymi w równowadze trzema stanami osobowości – wewnętrznym Rodzicem, Dorosłym i Dzieckiem. Przy czym o równowadze tej w przeważającej mierze decyduje wewnętrzny Dorosły. Celem artykułu jest ukazanie punktów wspólnych analizy transakcyjnej i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach jako orientacji pracy pomocowej i edukacyjnej z osobą dorosłą oraz możliwości włączania zasobów obu podejść w pracy nad osiąganiem przez klientów celów życiowych poprzez wzmacnianie stanu Ja-Dorosły. Wykorzystywanie w pracy z klientem technik AT i PSR sprzyja wzmacnianiu i aktualizowaniu potencjału i sprawczości osoby, co przekłada się na poczucie satysfakcji, zadowolenia i szczęścia. Przedstawione w niniejszym opracowaniu propozycje wykorzystywania AT i PSR we wzmacnianiu stanu Ja-Dorosłego odzwierciedlają doświadczenia pomocowe autorki w tym zakresie.
EN
In Transactional Analysis, optimal human functioning and development are ensured when the equilibrium of three properly developed ego-states, the Parent, the Adult and the Child, is maintained. The equilibrium relies predominantly on the functioning of the Adult. The aim of this article is to explore potential points of convergence between Translational Analysis (TA) and Solution-Focused Approach (SFA). Both approaches focus on help and educational work with adults. Thus, a question arises if the resources available in both approaches can be jointly used when working with clients on their life objectives through strengthening their Adult ego-state. Mixed application of AT and SFA fosters the increase and development of the potential and agency, which leads to a sense of satisfaction, well-being and happiness. The proposal to use TA and SFA together in order to strengthen the Adult ego-state of the client is drawn from the author’s own experience as helper.
Year
Issue
7
Pages
85–98
Physical description
Artykuł naukowy
Contributors
References
 • Berne, E. (1961). Transactional Analysis in Psychotherapy. A Systematic Individual and Social Psychiatry. New York: Grove Press. http://dx.doi.org/ 10.1037/11495-000.
 • Berne, E. (1994). W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN. CTSR, Podstawowe założenia TSR, http://www.ctsr.pl/podstawowe-zalozeniatsr. Pobrane 1 października 2018.
 • De Jong, P., Berg, I.K. (2007). Rozmowy o rozwiązaniach. Ćwiczenia dla studentów. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • De Jong, P., Berg, I.K. (2007). Rozmowy o rozwiązaniach. Podręcznik + DVD. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • De Jong, P., Berg, I.K. (2007). Rozmowy o rozwiązaniach. Podręcznik dla trenerów. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • De Shazer, S., Dolan, Y., Korman, H., Trepper, T.S., McCollom, E., Berg, I.K. (2007). More Than Miracles: The State of the Art of Solution-Focused Brief Therapy. Binghamtom, N.Y: Haworth Press. http://dx.doi.org/10.4324/ 9780203836484.
 • Dolan, Y. What is Solution-Focused Therapy? https://solutionfocused.net/whatis-solution-focused-therapy. Pobrane 1 października 2018.
 • Franklin C., Biever J., Moore K., Clemons D., Scamardo M. (2001). The Effectiveness of Solution-Focused Therapy With Children in a School Setting, Research on Social Work Practice, 11, 4, 411–434. https://doi.org/10.1177/ 104973150101100401.
 • Harris, Th. A. (2017). Ja jestem OK – ty jesteś OK. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Jagieła, J. (2012). Słownik analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • Kahler, T., Capers, H. (1974). The miniscript. Transactional Analysis Journal, 4 (1), 26–42. https://doi.org/10.1177/036215377400400110.
 • Kienhuis, J., Świtek, T. (red.) (2007). Klient ekspertem. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach i jego zastosowanie w Polsce, Kraków: Instytut Socjologii UJ, Fontys University.
 • Kosman, T. (2013). Założenia Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach (TSR). Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne, 1 (5), 9–26.
 • Krasiejko, I. (2009). Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w edukacji. Podstawy Edukacji, 2, 267–288.
 • Pankowska, D. (2010). Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Pierzchała, A. (2017). Transakcyjne zakazy i nakazy skryptowe w ukrytym programie szkoły. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 107–117.
 • Rogoll, R. (1995). Aby być sobą. Wprowadzenie do Analizy Transakcyjnej. Warszawa: PWN.
 • Schmid, B. (1994). Transactional analysis and social roles. W: G. Mohr & T. Steinert (red.), Growth and change for organizations: Transactional analysis new developments 1995–2006 (s. 32–61). Pleasanton, CA: International Transactional Analysis Association.
 • Sharry J., Madden B., Darmody, M. (2007), W poszukiwaniu rozwiązania. Przewodnik po terapii krótkoterminowej. Łódź: Galaktyka.
 • Świtek, T. (2009). Ścieżki rozwiązań. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Świtek, T. (2014a). Jak pracować z osobami stosującymi przemoc, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach: http://centrumpsrwd.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/poradnik_praca_z_osp.pdf. Pobrane 1 października 2018.
 • Świtek, T. (2014b). Solution Focused Brief Therapy – na przekór przyzwyczajeniom i schematom. Spotkanie z Insoo Kim Berg z BFTC w Milwaukee, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach: http://centrumpsrwd.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/sfbtartykul.pdf. Pobrane 1 października 2018.
 • Szczepkowski J. (2007). Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Thomas, F. (2016). Complimenting in Solution-Focused Brief Therapy. Journal of Solution-Focused Brief Therapy, 2, 1, 1–22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2f7b848-b419-42b5-b0fd-a4ef1b594dd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.