PL EN


2014 | 4(30) | 145-161
Article title

The Political and Historical Myths and Their Role in the Ideological Struggles over the Republic of Macedonia at the Beginning of the 20th Century

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Republic of Macedonia, especially at the turn of the the 20th century, is an excellent example of the ethnic manipulation phenomena which can be understood as a tendentious attempt of proving that a given area is inhabited by a large number of people belonging to a certain ethic group or nationality in order to justify one’s territorial demands. A number of such attempts was conducted in many different ways over the years. Nevertheless, the main idea of this work is to look for arguments found in history or rather to look on the tendentiously rewritten history, to be precise, which was supposed to suit current political programmes. Serbs, Greeks, Bulgarians but also, in a lesser extent, Romanians, Turks, Albanians and Montenegrins tried to prove their rights to the Macedonian lands by propagating, among other things, national and political myths. Sometimes, the search for justification of the territorial demands in the freely interpreted history could be described as a grotesque process. People were willing to accept such implausible stories as a truth, because a myth is not something to discuss but rather something to believe in. One has to remember that in that time history was treated freely, as a set of stories that could be freely modified in accordance with actual needs. The scientific value and the act of reaching towards the truth was considerably less important than a skilful shaping of a given story. The intellectuals of Romanticism emphasised that history has a certain mission to fulfil, that is has to guard the national interest.
Keywords
Contributors
 • University of Łódź
References
 • Applebaum A., Między Wschodem a Zachodem. Przez pogranicza Europy, trans. by E. Kulik‑Bielińska, Warszawa 2001.
 • Avrămut A.M, ‘Die Daker und der Zeitgeist: Rumänische Geschichtsschreibung vor und nach 1989’ in T. Kahl, L. Schippel (eds.), Kilometer Null. Politische Transformation und gesellschaftliche
 • Entwicklungen in Rumänien seit 1989, Berlin 2011 (Forum: Rumänien, 10).
 • Berglund S., Ekman J., Deegan‑Krause K. (eds.), The Handbook of Political Change in Eastern Europe, Cheltenham 2013 (Elgar Original Reference).
 • Campbell J., Moyers B., Potęga mitu, ed. B.S. Flowers, trans. by I. Kania, Kraków 2007.
 • Carr H., What is History? The George Macaulay Trevelyan Lectures delivered in the University of Cambridge, January‑March 1961, New York 1967.
 • Chałasiński J., Kultura i naród. Studia i szkice, Warszawa 1968.Applebaum A., Między Wschodem a Zachodem. Przez pogranicza Europy, trans. by E. Kulik‑Bielińska, Warszawa 2001.
 • Avrămut A.M, ‘Die Daker und der Zeitgeist: Rumänische Geschichtsschreibung vor und nach 1989’ in T. Kahl, L. Schippel (eds.), Kilometer Null. Politische Transformation und gesellschaftliche Entwicklungen in Rumänien seit 1989, Berlin 2011 (Forum: Rumänien, 10).
 • Berglund S., Ekman J., Deegan‑Krause K. (eds.), The Handbook of Political Change in Eastern Europe, Cheltenham 2013 (Elgar Original Reference).
 • Campbell J., Moyers B., Potęga mitu, ed. B.S. Flowers, trans. by I. Kania, Kraków 2007.
 • Carr H., What is History? The George Macaulay Trevelyan Lectures delivered in the University of Cambridge, January‑March 1961, New York 1967.
 • Chałasiński J., Kultura i naród. Studia i szkice, Warszawa 1968.
 • Chary F.B., The History of Bulgaria, Santa Barbara 2011 (Greenwood Histories of the Modern Nations).
 • Ciesielski T., Zatorska J., Skoczylas A. (eds.), Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian, Łódź 2012.
 • Clissold S., Darby H.C., A Short History of Yugoslavia from Early Times to 1966, Cambridge 1968.
 • Czekalski T., ‘“Grecy z Aten” i “Grecy z Salonik” – konteksty macedońskie w życiu społeczno‑politycznym międzywojennej Grecji’ in I. Stawowy‑Kawka (ed.), Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia, polityka, kultura, nauka, Kraków 2005.
 • Czerwiński M., Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Kraków 2012.
 • Danforth L.M., The Macedonian Conflict. Ethnic Nationalism in a Transnational World, Princeton 1997.
 • Dejzings G., Religija i identitet na Kosovu, Beograd 2005 (Biblioteka XX Vek, 150).
 • Domachowski W. (ed.), Stereotypy i stereotypizacja, Poznań 2007 (Człowiek i Społeczeństwo, 27).
 • Dubicki A., ‘Mit o pochodzeniu Rumunów – między Dakami, Rzymianami a…?’ in E. Ponczek, A. Sepkowski (eds.), Mity historyczno‑polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna. Studia i materiały, Vol. 1, Toruń 2010.
 • Dymarski M., Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wrocław 2010 (Acta Universitatis Wratislaviensis, 3278).
 • Eliade M., Aspekty mitu, trans. by P. Mrówczyński, Warszawa 1998.
 • Filipović M., Deset predavanja o ideji Europe, Sarajevo 2000 (Biblioteka Evropske Studije).
 • Filipowicz S., Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988 (Logos).
 • Ford J.L., ‘Buddyzm, mitologia i Matrix’ in S. Yeffeth (ed.), Wybierz czerwoną pigułkę. Nauka, filozofia i religia w Matrix, trans, by W. Derechowski, Gliwice 2007.
 • Gauß K.‑M., Umierający Europejczycy. Podróże do sefardyjskich Żydów z Sarajewa, Niemców z Gottschee, Arboreszów, Łużyczan i Arumunów, trans. by A. Rosenau, Wołowiec 2006 (Sulina).
 • Gilderhus M., History and Historians. A Historiographical Introduction, Englewood Cliffs 1992.
 • Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, trans. by M. Król, Warszawa 1969 (Biblioteka Socjologiczna).
 • Hislope R., ‘Macedonia’ in S. Berglund, J. Ekman, K. Deegan‑Krause (eds.), The Handbook of Political Change in Eastern Europe, Cheltenham 2013 (Elgar Original Reference).
 • Hroch M., Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, trans. by G. Pańko, Wrocław 2003 (Zrozumieć Europę).
 • Jankowski Cz., Na gruzach Turcji. Zarysy historyczno‑publicystyczne, Warszawa 1915 (Biblioteka Współczesna Gebethnera i Wolffa).
 • Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, trans. by P. Oczko, Kraków 2007.
 • Judt T., Wielkie złudzenie? Esej o Europie, trans. by A. Jankowski, Poznań 2012.
 • Kaplan R.D., Bałkańskie upiory. Podróż przez historię, trans. by J. Ruszkowski, Wołowiec 2010 (Sulina).
 • Kaplan R.D., Na wschód do Tatarii. Podróże po Bałkanach, Bliskim Wschodzie i Kaukazie, trans. by J. Ruszkowski, Wołowiec 2010 (Sulina).
 • Kornhauser J., Świadomość regionalna i mit odrębności (o stereotypach w literaturze serbskiej i chorwackiej), Kraków 2001 (Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego,19).
 • Kuligowski W., Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu, Poznań 2001 (Poznańskie Studia Etnologiczne, 2).
 • Malinowski B., Szkice z teorii kultury, trans. by H. Buczyńska, H. Stasiak, T. Święcka, Warszawa 1958.
 • Moroz‑Grzelak L., Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość, Warszawa 2011.
 • Obrębska M., ‘Myślenie stereotypowe w normie i w patologii’ in W. Domachowski (ed.), Stereotypy i stereotypizacja, Poznań 2007 (Człowiek i Społeczeństwo, 27).
 • Olszewski P., Macedonia. Historia i współczesność, Radom 2010.
 • ‘Osam milenijuma srpskog porekla’, Moj Izbor, IvonaZivkovic.net, at
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b2fd3a0f-a482-444b-8a07-7b58788b6a64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.