PL EN


2016 | 7 | 3 | 273-279
Article title

Dynamika zmian ekosystemów leśnych pod wpływem imisji przemysłowych

Content
Title variants
EN
Dynamics of changes in forest ecosystems under the influence of industrial immissions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań ekosystemów leśnych pod wpływem immisji przemysłowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym oraz proces powstawania pustyni industriogennej. Wskazano, że wyniki wieloletnich badań procesów degradacji środowiska przyrodniczego stanowią podstawę i mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym przyczynowo- -skutkowego odzwierciedlenia relacji człowiek–środowisko.
EN
The article presents the results of forest ecosystems under the influence of industrial immission in the Upper Silesian Industrial Region and the emergence of desert indium-striogennej. It was pointed out that the results of years of research processes of degradation of the natural environment are the basis and can be used in the teaching process of cause-and-effect relationships reflect the human-environment.
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
273-279
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Falencka-Jabłońska M. (2006), Synteza 30-letnich kompleksowych analiz wpływu Elektrowni „Kozienice” na środowisko leśne [w:] J. Konieczyński (red.), Ochrona powietrza w teorii i w praktyce, Zabrze.
 • Falencka-Jabłońska M. (red.) (2013), Zmiany ekosystemów leśnych w zasięgu oddziaływania Elektrowni „Kozienice” – synteza 40-letnich badań interdyscyplinarnych, „Prace IBL Rozprawy i Monografie” nr 20.
 • Falencka-Jabłońska M. (red.) (2015), Wpływ imisji przemysłowych na strukturę lasów i zmiany komponentów środowiska. Synteza 40-letnich badań w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, „Prace IBL Rozprawy i Monografie” nr 21.
 • Falencka-Jabłońska M., Małecka M., Skorupski M., Rachwald A. i in. (2005), Różnorodność biologiczna jako wskaźnik procesów i zmian ekosystemów leśnych w zrównoważonym zagospodarowaniu lasów, Dokumentacja IBL.
 • Falencka-Jabłońska M., Sułkowska M. (2015), Forests in Industrial Regions and the Reclamation Process of Environment, „Folia Forestalia Polonica”, Series A – Forestry no. 57(1).
 • Greszta J. (1975), Wpływ imisji na siedliska borowe i drzewostany sosnowe w Śląsko-Krakowskim Okręgu Przemysłowym, Warszawa–Kraków.
 • Greszta J., Gruszka A., Kowalkowska M. (2002), Wpływ imisji na ekosystem, Katowice.
 • Hawryś Z. (1986), Ustalenie zestawu gatunków drzew i krzewów przydatnych do zalesień obszarów znajdujących się pod wpływem emisji przemysłowych, Dokumentacja IBL.
 • Kisser J. (1965), Forstliche Rauchschaden in Österreich, „Wiss-Techn.” no. 73.
 • Stockhardt P. (1871), Sogenannte unsichtbare Beschodigung, „Bot.Zntbl.” no. 80.
 • Strzelecki W. (1985), Program badań Instytutu Badawczego Leśnictwa nad zagrożeniem środowiska leśnego przez przemysł, „Prace IBL”, Seria B, nr 3.
 • Wolak J. (1970), Powstawanie nowych układów ekologicznych pod wpływem emisji przemysłowych, „Sylwan” nr 8/9.
 • Wolak J. (1971), Studies on the Industrioclimax in Poland. Method for the Identification and Evaluation of Air Pollutant Injuries to Forest, XV IUFRO Congress, Wien.
 • Wolak J. (1977), Relationship Between Increase in Air-Pollution Toxicity and Elevation Above Ground, Warszawa
 • Wolak J. (1985), Wpływ zagrożeń środowiska leśnego na ekosystemy i funkcje społeczne lasów, „Prace IBL”, Seria B, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3039a98-2dfe-40e2-8376-a2751f3776ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.