PL EN


2015 | 2 | 82-85
Article title

Analiza wybranych zachowań zdrowotnych oraz samooceny masy ciała szczecińskich gimnazjalistów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
 • Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN ; 2007: 45–74.
 • Giovino GA, Mirza SA , Samet JM, et al. GATS Collaborative Group: tobacco use in 3 billion individuals from 16 countries: an analysis of nationally representative cross-sectional household surveys. Lancet 2012; 380: 668–679.
 • Boratyn-Dubiel B, Binkowska-Bury L, Gugała B. Rozpowszechnienie zjawiska palenia tytoniu wśród dzieci i młodzieży w Polsce – przegląd aktualnych badań. Zdr Publ 2008; 118(4): 474–478.
 • Kuntsche E, Rossow I, Simons-Morton B, et al. Not early drinking but early drunkenness is a risk factor for problem behaviors among adolescents from 38 European and North American countries. Alcohol Clin Exp Res 2013; 37(2): 308–314.
 • Jansen PW, Roza SJ, Jaddoe VW, et al. Children’s eating behavior, feeding practices of parents and weight problems in early childhood: results from the population-based Generation R Study. Int J Behav Nutr Phys Act 2012; 9(1): 130.
 • Mazur A. Epidemiologia nadwagi i otyłości u dzieci na świecie, w E uropie i w Polsce. Przegl Med Uniw Rzesz Narod Inst Leków w Warsz 2011; 2: 158–163.
 • Świderska-Kopacz J, Marcinkowski J. Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Cz. I.Palenie tytoniu. Probl Hig Epidemiol 2007; 88(4): 441–445.
 • Mazur J, Małkowska-Szkutnik A, red. Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka;2011: 122–127.
 • Rotter I, Stachura P, Mroczek B, i wsp. Zachowania antyzdrowotne młodzieży w wieku gimnazjalnym. Fam Med Prim Care Rev 2012; 14(2): 209–211.
 • Hruba D, Zachovalowa L, Fiala J, et al. Evaluation of the level of nicotine dependence among adolescent smokers. Cent Eur J Public Health 2003; 11(3): 163–168.
 • El Mhamdi S, Wolfcarius-Khiari G, Mhalla S, et al. Prevalence and predictors of smoking among adolescent schoolchildren in Monastir, Tunisia. East Mediterr Health J 2011; 17(6): 523–528.
 • Jaszczuk A, Kleszczewska E, Łogwiniuk K. Analiza zjawiska i wiedzy na temat palenia papierosów wśród uczniów szkoły podstawowej,gimnazjum, liceum i studentów. Prz Lek 2009; 66(10): 683–686.
 • Zarzycki S, Topczewska-Cabanek A, Nitsch-Osuch A, i wsp. Wiedza i postrzeganie wśród młodzieży gimnazjalnej gminy wiejskiej problemu uzależnień, w szczególności dopalaczy. Fam Med Prim Care Rev 2012; 14(2): 232–234.
 • Pokhrel P, Sussman S, Sun P, et al. Social self-control, sensation seeking and substance use in samples of US and Russian adolescents.Am J Health Behav 2010; 34(3): 374–384.
 • Wojtyła A, Biliński B, Bojar I. Health behaviors among Polish adolescents in their own and parental opinion. Probl Hig Epidemiol 2011; 92(2): 327–334.
 • Szczepanowska E, Marcinkowska EB, Merski J. Unhealthy behavior of school youth from Goleniów administrative district. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13(1): 64–67.
 • Nawrocka M, Kujawska-Łuczak M, Bogdański P, i wsp. Ocena sposobu odżywiania i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Endokrynol Diabetol Chor Przem Materii 2010; 6(1): 8–17.
 • Wojtyła-Buciora P, Marcinkowski JT. Sposób żywienia, zadowolenie z własnego wyglądu i wyobrażenie o idealnej sylwetce młodzieży licealnej. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(2): 227–232.
 • Sygit K. Nieprawidłowości żywieniowe zagrożeniem zdrowia populacji dzieci i młodzieży. Zdr Publ 2010; 120(2): 132–135.
 • Svastisalee CM, Holstein BE, Due P. Fruit and vegetable intake in adolescents: association with socioeconomic status and exposure to supermarkets and fast food outlets. J Youth Adolesc 2012; 41(1): 1–13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3097bb3-db78-47d3-aeb3-5d014439437e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.