PL EN


2011 | 8 | 166-184 (10)
Article title

SPOŁECZNA OCENA PRL

Content
Title variants
EN
SOCIAL EVALUATION OF PRL
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
8
Pages
166-184 (10)
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
  • Adamski W. i in., 1982, Polacy ’81, Warszawa.Dudek A., 2004, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej Polsce 1988–1990, Kraków.Gebethner S., 1989, Wybory do Sejmu i Senatu 1989 r. (wstępne refleksje), „Państwo i Prawo”, nr 8.Grabowska M., Szawiel T., 2001, Budowanie demokracji, Warszawa.Kwiatkowski S., 2004, Szkicownik z CBOS-u. Rysunki socjologiczne w tamtych lat, Tyczyn.Leszczyński A., 2010, Z PRL-em jak z mrówkami faraona, wywiad z prof. Marcinem Kulą, „Gazeta Wyborcza” z 27–28 marca 2010.Łabędź K., 1991, Czynniki stabilizacji i zmian w polskim systemie politycznym w latach osiemdziesiątych [w:] Ciągłość a zmiana w ewolucji systemów politycznych, red. M. Grzybowski, Kraków.Łabędź K., 2004, Koncepcje polityczne w prasie NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981, Toruń.OBOP i SP, czerwiec 1974, XXX-lecie PRL w świadomości społecznej, www.tns-global.plOBOP i SP, wrzesień 1979, Społeczne spojrzenie na 35-lecie PRL, www.tns-global.plOBOP i SP, lipiec 1982, Stosunek do stanu wojennego i majowych zajść ulicznych, www.tns-global.plOBOP i SP, maj 1984, Niektóre wyniki badań OBOP i SP z lat 1982–1984, www.tns-global.plOBOP i SP, czerwiec 1984, 40-lecie PRL w opinii społecznej, www.tns-global.plOBOP i SP, lipiec 1985, Opinie o sprawach gospodarczych. Elementy świadomości ekonomicznej Polaków, www.tns-global.plOBOP i SP, wrzesień 1989, Wybór prezydenta i premiera w opinii społecznej, www.tns-global.plOd końca lat osiemdziesiątych do dziś – oceny zmian w różnych wymiarach życia spo-łecznego i politycznego w Polsce, 2009, Raport CBOS BS/28/2009, www.cbos. com.plOpinie o roli Edwarda Gierka w historii Polski, 2001, Raport CBOS BS/108/2001, www.cbos.com.plPolacy ’88 1989, zespół autorski, Warszawa.Ryszka F. (red.), 1987, Kultura polityczna społeczeństwa polskiego (1983–1985), cz. I, Warszawa.Sobkowiak L., 1997, Legitymizacja polityczna [w:] Studia z teorii polityki, t. II, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław.TNS OBOP, lipiec 2002, Pamięć Polski Ludowej i rządów w III Rzeczpospolitej, www.tns-global.plWasilewski J. (red.), 1999, Elita polityczna 1998, Warszawa.Wojciech Jaruzelski w opinii publicznej, 2009, Raport CBOS BS/101/2009, www.cbos. com.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b321c06a-2d03-494f-bf3c-ad09111e6d6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.