PL EN


2018 | 42 | 231-246
Article title

Indeks biblijny do twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Prolegomena

Authors
Content
Title variants
EN
Biblical Index to the Work of Stanisław Wyspiański. Prolegomena
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiam tu propozycję opracowania wątków biblijnych w całej twórczości Wyspiańskiego, jakie zamieszczono w jego Dziełach zebranych. Opracowanie to ma charakter indeksu – konkordancji. Artykuł składa się z trzech części. Najpierw omawiam wcześniej opublikowany indeks o podobnym charakterze. Następnie przedstawiam własne rozwiązania. Na końcu zamieszczam kilka przykładów haseł.
EN
I present here the proposal of elaboration of Wyspiański’s biblical stories in his entire output, which can be found in his collected works. This study is concordance index. Article consists of three parts. In the first place I discuss previously published index of a similar nature. Then I present my own solutions. At the end I put some examples.
Keywords
Year
Issue
42
Pages
231-246
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Gdański
References
  • Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem, red. R. Weber i in., wyd. 3 popr., Stuttgart 1983.
  • Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. Janusz Frankowski, wyd. 8, Warszawa 2013.
  • Kaczmarek, W., Złamane pieczęcie Księgi. Inspiracje biblijne w dramaturgii Młodej Polski, Lublin 1999.
  • Kaczmarek, W., Stanisława Wyspiańskiego etyczna i estetyczna lektura Biblii, „Ethos” 48 (1999), s. 105-119.
  • Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown – J.A. Fitzmyer – R.E. Murphy, wyd. 2, Warszawa 2004. Biliński, K., „To jest chwila Samsona”. O szacie biblijnej III części Dziadów, Wrocław 2001
  • Miodońska-Brookes, E., Wyspiańskiego czytanie Biblii – inspiracje, interpretacje, w: Dialog Kościoła z kulturą. t. 2. Materiały z VI i VII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie 1985, 1986, Kraków 1988, s. 197-207.
  • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu („Biblia Tysiąclecia”), wyd. 3 popr., Warszawa 1980.
  • Połomski, M., Indeks biblijny do twórczości Adama Mickiewicza, „Studia Theologica Varsaviensia” 24/1 (1986), s. 219-275.
  • Wyspiański, S., Dzieła zebrane, red. L. Płoszewski i in., Warszawa 1958-1964, t. 1-13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3242b33-e22c-4f1c-ae0b-1f4acaeab718
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.