PL EN


2013 | 9 | 231-241
Article title

Poszukiwania koncepcji edukacji religijnej w szkole w obszarze języka angielskiego

Content
Title variants
Search of the Concept of Religious Education in School in English-speaking Countries
IT
La ricerca per il concetto di educazione religiosa nelle scuole inglesi
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka niniejszego artykułu odnosi się do szeregu kwestii metodologicznych, które mogą być uznane za kluczowe dla nauczania religii w szkołach w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z biegiem lat, uwaga przeniosła się z katechizmu, nauczania doktryny i moralności do wielowymiarowego procesu edukacyjnego, z nauczania jednej religii do multireligijnego ujęcia, z typowego nauczania w grupie klasowej do procesu uczenia się ubogaconego różnorodnymi interakcjami. Ciągłe poszukiwanie rozumienia edukacji religijnej w krajach anglojęzycznych pomaga zobaczyć przed jak trudnym zadaniem znalazło się nauczanie religii w szkole, szczególnie w odniesieniu do kwestii, takich jak: dobór celów, treści, metod, aby religia w szkole mogła wzmocnić swoją wiarygodność.
EN
The author of this article refers to a whole range of methodological aspects, which may be identified as crucial for religious education in schools in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America. Over the years, the attention shifted from the catechism and the teaching of doctrine and morality into a multidimensional educational process, from a monoreligious system into multireligious approach, from a typical classroom setting proper to schools, also for religious instruction, into a learning process with a variety of interactions. The constant search for understanding of religious education in English-speaking countries helps to see the difficult task religious education in schools was facing as regards the problems to be addressed, the choice of aims, of the content, and of the methods in order to guarantee its credibility.
IT
L’autore di questo articolo si riferisce a una serie di questioni metodologiche che possono essere considerati come la chiave per l’insegnamento della religione nelle scuole nel Regno Unito e nell’Irlanda del Nord e negli Stati Uniti. Nel corso degli anni, l’attenzione si spostò da catechismo, ovvero sia l’insegnamento della dottrina e della morale al processo educativo multi dimensionale, dall’insegnare una religione all’insegnare in prospettiva multi religiosa, dal tipico apprendimento in una classe al processo d’apprendimento arricchito da una serie di interazioni. Una costante ricerca di comprensione dell’educazione religiosa nei paesi di lingua inglese aiuta a vedere in quale difficoltà si è trovato l’insegnamento della religione nelle scuole, soprattutto in relazione a questioni come la scelta degli obiettivi, contenuti, metodi perché la religione in scuola potesse rafforzare la sua credibilità.
Year
Volume
9
Pages
231-241
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b325856b-2263-41f5-8bd3-a23fc19fbcb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.