PL EN


2012 | 2/II | 169-182
Article title

REALIZACJA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH W GMINIE CHOJNICE W LATACH 2006 – 2010 I ICH WPŁYW NA ZADŁUŻENIE GMINY

Content
Title variants
EN
INFRASTRUCTURAL INVESTMENTS IN THE MUNICIPALITY CHOJNICE IN THE YEARS 2006 – 2010 AND THEIR IMPACT MUNICIPAL DEBT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wydatki inwestycyjne stanowią istotną rolę w budżetach gmin jako podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego kraju, stanowiąc o poprawie jakości życia społecznego mieszkańców. Są też ważną częścią zarządzania finansami gminy, jako że wydatki inwestycyjne finansowane są głównie ze źródeł zewnętrznych. Celem opracowania jest przygotowanie prognozy zadłużenia Gminy Chojnice w oparciu o analizę sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006 – 2010. Jako metodę badawczą zastosowano także analizę wskaźnikową. Z prognozy wynika, iż zadłużenie Gminy Chojnice będzie maleć z 25 mln zł w 2011 roku do 1 mln w 2019 roku.
EN
Capital expenditures represent a significant role in the budgets of the municipalities as the basic units of local government of the country. They determined an improvement of the quality of inhabitants social life. Capital expenditures are also an important part of the financial management of the municipality because they are financed mainly from external sources. The aim of this paper is to prepare forecasts of Municipality Chojnice debt based on an analysis of the budget reports in the years 2006 - 2010. The ratio analysis was also used as the research method. The forecast shows that the debt of Chojnice Municipality will decrease from 25 million PLN in 2011 to 1 million PLN in 2019.
Year
Issue
Pages
169-182
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe ECONOMICUS
 • Sopocka Szkoła Wyższa
References
 • ABC Samorządu terytorialnego, pod red. A. Korzeniowskiej, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz – Łódź 2005.
 • Broszkiewicz R., Polityka inwestycyjna, [w:] Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Brzeziński B., „Prawo finansów publicznych”, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2010.
 • Bruski K., Od czasów najdawniejszych do II pokoju toruńskiego (1466) (w:) Dzieje Chojnic, praca zbiorowa pod red. K. Ostrowskiego, Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnice 2003.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny, Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LEXISNEXIS, Warszawa 2008.
 • Leoński Z., Samorząd Terytorialny w RP, C.H. BECK, Warszawa 2006.
 • Lijewski T., Rodzaje infrastruktury, [w:] Geografia gospodarcza Polski, pod red. I. Fierli, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 • Słobodzian B., Współczesny System Samorządu Terytorialnego w Polsce, ADAM MARSZAŁEK, Toruń 2005.
 • Wojewnik-Filipkowska A., Inwestycje infrastrukturalne i inwestycje w nieruchomości finansowane na zasadch project finanse, [w:] Strategie inwestowania w nieruchomości, pod red. K. Dziworskiej, T. G Geurtsa, URBANISTA, Warszawa 2007.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Chojnice 2006.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Chojnice 2007.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Chojnice 2008.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Chojnice 2009.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Chojnice 2010.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku, Dz. U z 1921 roku nr 44 poz. 267.
 • www.gminachojnice.com.pl z dnia 31.04.2011.
 • Dane pozyskane w Urzędzie Gminy w dniu 21.04.2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b32a1e90-22c8-4b3d-a56b-428a0e3e0067
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.