PL EN


2013 | 169 | 79-89,
Article title

Wykorzystywanie nisko sformalizowanych działań w procesie zarządzania w terenowej administracji rządowej

Content
Title variants
EN
The Using of Low Formalized Actions in Process of Management in Local Government Administration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper shows the findings of the survey that was conducted in July and August 2012 among the people who hold managerial positions in local government administration offices. The survey concerns the stage of using of low formalized actions in process of management in this kind of administration. The main goal was to give some examples of such actions as well as to answer the question if using of non-binding actions in relations with citizens is bound up with more active attitude to management.
Year
Volume
169
Pages
79-89,
Physical description
Contributors
References
 • Administracja publiczna wobec procesu globalizacji. Red. M. Rudnicki, M. Jabłoński. Warszawa 2011.
 • Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R.: Organizacja i zarządzanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 • Gőtz V.: Allgemeines Verwaltungsrecht. C.H. Beck'sche Verlangsbuchhandlung, Műnchen 1987.
 • Huber P.M.: Allgemeines Verwaltungsrecht. Schaeffers Grundriß Verlag Decker & Müller, Heidelberg 1992.
 • Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa 2004.
 • Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E.: Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej. AE, Katowice 2011.
 • Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Red. T. Lubińska. Warszawa 2009.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 • Peine F.-J.: Allgemeines Verwaltungsrecht. C.F. Műller Verlag, Heidelberg.
 • Rotko J.: Działania nieformalne w praktyce administracji niemieckiej na przykładzie ochrony środowiska. "Państwo i Prawo" 1996, nr 6.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Dz.U., nr 31, poz. 206 z późn. zm.
 • Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. AE, Katowice 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b33fdc17-871b-4b21-a35b-ee4458d68ba0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.