PL EN


2011-2012 | 53-54 | 73-82
Article title

Przewodnik bibliograficzny NJPJO – glottodydaktyczne źródło bibliograficzne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom specjalistycznego źródła informacji, jakim niewątpliwie jest Przewodnik bibliograficzny NJPJO. Już sama nazwa wydaje się skomplikowana, jednak rozwinięcie skrótu powinno nieco rozjaśnić sytuację. Otóż poszczególne litery oznaczają Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego, co wpisuje się w zakres glottodydaktyki, czyli dziedziny, która zajmuje się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków obcych. Powstanie prezentowanej bazy danych było możliwe dzięki pozyskaniu grantu wewnętrznego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (1428/M/ IFP/11). Na charakterystykę źródła informacji złożą się następujące części: twórcy Przewodnika, przyjęta forma, wiążące się z nią układ i budowa pojedynczego rekordu oraz zakres tematyczny i poszczególne zasięgi (autorski, chronologiczny, geograficzny, językowy i formalny). Krótko scharakteryzowane będzie również wyszukiwanie w bazie. Ponadto w toku pracy podjęta zostanie próba wykazania dodatkowych opcji bazy dostępnych po zalogowaniu użytkownika.
Year
Volume
Pages
73-82
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3410963-f94b-471d-b6f2-2674c54c31f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.