PL EN


2018 | 16 | 1 | 133-150
Article title

Włodawski okres 9 Pułku Artylerii Ciężkiej w fotografii. Zbiory Janiny Jachimczuk

Authors
Content
Title variants
EN
9th Heavy Artillery Regiment period in Włodawa (in photography). Collections from Regina Jachimczuk
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
9 Pułk Artylerii Ciężkiej (dalej 9PAC) był jednym z rodzajów wojsk, które w okresie międzywojnia był w gotowości bojowej na terenie II Rzeczypospolitej. Formowanie rozpoczęło się 29 czerwca 1919 r. Od tego dnia można mówić o zalążku przyszłego wojska stacjonującego we Włodawie w latach 1933-1939. 9 PAC stał się jednym z organizatorów życia we Włodawie w okresie międzywojennym. Chętny zawsze do pomocy oraz gotowy do działań.
EN
9th heavy artillery regiment (later 9PAC) was is one of the types of troops that during the interwar period was in combat readiness in the Second Polish Republic. Formation began on June 29, 1919. From that day, one can speak of the germ of a future army stationed in Włodawa in the years 1933-1939. 9 PAC became one of the organizers of life in Włodawa in the interwar period. Always willing to help and ready for action.
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
133-150
Physical description
Contributors
References
  • Czyż P. A., Odnaleziony czas życia włodawskich koszar 1933-1939, „Wschód”. Kwartalnik społeczno-kulturalny, nr 3 (15) 2014, s. 25-27.
  • R. Kompf, Nadbużański zryw. Wspomnienia z lat okupacji hitlerowskiej majora Romualda Kompfa ps. „Rokicz”, byłego D-cy III Bat. 7 pp. AK, [w:] Zeszyty Muzealne, t. 15, Włodawa 2008
  • Szczepański A., 9 Pułk Artylerii Ciężkiej, Pruszków 1998.
  • Szczepański A., 9 Pułk Artylerii Ciężkiej. Cz. I – okres „włodawski” 1933-1939 do wybuchu wojny z Niemcami, „Zeszyty Muzealne MPŁ-W”, T. II, 41-49
  • Szczepański A., 9 Pułk Artylerii Ciężkiej. Cz. II, 9 Dywizjon Artylerii Ciężkiej, „Zeszyty Muzealne MPŁ-W”, T. III, s. 3-13.
  • Szczepański A. , Ppłk dypl. Adam Dzianott – ostatni dowódca 9 pułku artylerii ciężkiej we Włodawie 1938-1939, [w:] Życiorysy w trzy kultury wpisane. Włodawskie biografie, Pod red. M. Bema i A. Duszyka, Radom-Włodawa 2008, s. 237-250.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3416b9c-a938-4216-bc87-1a70a0afb7a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.