PL EN


2013 | 909 | 59-68
Article title

O interdyscyplinarnym charakterze analitycznego CRM

Title variants
EN
The Interdisciplinary Nature of Analytical CRM
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest podkreślenie interdyscyplinarnego charakteru analitycznego CRM i jego związków z innymi dziedzinami, podejściami i procedurami badawczymi. Autor próbuje umiejscowić to podejście badawcze na tle innych pokrewnych dyscyplin. Odwołuje się w tym celu do angloamerykańskiej i skandynawskiej szkoły marketingu relacji, marketingu opartego na bazach danych, marketingu wspieranego danymi, analityki biznesowej oraz badań rynkowych i marketingowych. Podsumowaniem pracy jest próba zdefiniowania analitycznego CRM z perspektywy badań marketingowych.
EN
The purpose of this article is to highlight the interdisciplinary nature of analytical CRM and its relationships with other disciplines, research approaches and procedures. The author attempts to locate this research approach relative to other related disciplines. He refers to the Anglo-American and Scandinavian schools of relationship marketing, database marketing, data-driven marketing, business intelligence and market research. The summary of this study is to define analytical CRM from the perspective of marketing research.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, lapczynm@uek.krakow.pl
References
 • Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań [2002], red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Blattberg R.C., Kim B-D., Neslin S.A. [2008], Database Marketing. Analyzing and Managing Customers, Springer Science + Business Media, New York.
 • Christopher M., Payne A., Ballantyne D. [2008], Relationship Marketing. Creating Stakeholder Value, 5th ed., Butterworth Heinemann, Oxford.
 • Churchill G.A. [1991], Marketing Research. Methodological Foundations, 5th ed., The Dryden Press International Edition, Orlando.
 • Dyche J. [2001], The CRM Handbook: A Business Guide to Customer Relationship Management, Addison-Wesley Professional.
 • Gummesson E. [2008], Total Relationship Marketing, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Jeffery M. [2010], Data-driven Marketing. The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know, Kellogg School of Management, Wiley.
 • Kudyba S., Hoptroff R. [2001], Data Mining and Business Intelligence: A Guide to Productivity, Idea Group Publishing, Hershey.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. [2012], Rozwój koncepcji marketingowych w aspekcie wpływu na zmiany obszarów, metod i technik badawczych, prezentacja wygłoszona podczas XVI Warsztatów Metodologicznych im Profesora Stefana Mynarskiego, Kraków, 23 listopada, niepublikowane.
 • Mynarski S. [1995], Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków.
 • Payne A. [2005], Handbook of CRM: Achieving Excellence in Customer Management, Butterworth-Heinemann / Elsevier.
 • Rószkiewicz M. [2011], Analiza klienta, SPSS Polska, Kraków.
 • Sagan A. [2012], Paradygmaty w marketingu – próba syntezy, „Marketing i Rynek”, nr 11, PWE, Warszawa.
 • Surma J. [2009], Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, PWN, Warszawa.
 • Tsiptsis K., Chorianopoulos A. [2009], Data Mining Techniques in CRM. Inside Customer Segmentation, Wiley.
 • Wuebben M. [2008], Analytical CRM. Developing and Maintaining Profitable Customer Relationships in Non-Contractual Settings, Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden.
 • Xu M., Walton J. [2005], Gaining Customer Knowledge through Analytical CRM, „Industrial Management + Data Systems”, vol. 105, nr 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b34b5ddc-c9f9-41a0-973d-b1e4e3984b16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.