PL EN


2018 | 59(2) Informatyka | 5-18
Article title

Simulation of Nervous System Actions by Cause/Effect Structures

Authors
Content
Title variants
PL
Symulowanie akcji systemu nerwowego w strukturach przyczynowo-skutkowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Neuronal systems resembling rather their biologic shape than a commonly investigated abstract mathematical model, are presented in terms of cause/effect (c/e) structures. This makes possible to visual observation of signals motion between neurons if a graphical simulator of the c/e structures’ system is used. In turn, this may help in heuristic prediction of some effects and correlations such as dependence between size of a neuronal system and chance of some pathological phenomena, e.g. a blockade or starving. Moreover, attempts of self-learning of such nervous system may be carried out, by modifying weights of dendrites and neuron body thresholds. An outline of the c/e structures algebraic system for visualization of animated processes has been provided.
PL
Układy nerwowe w ich kształcie przypominającym ich rzeczywisty wygląd biologiczny (a nie jako powszechnie rozpatrywane modele matematyczne), przedstawione są w postaci struktur przyczynowo-skutkowych (p/s). Umożliwia to wizualną obserwację ruchu sygnałów między neuronami, przy wykorzystaniu graficznego symulatora struktur p/s. Ponadto, może to pomóc w heurystycznym prognozowaniu niektórych stanów i korelacji, jak zależność rozmiaru układu neuronalnego i szansy blokowania się układu lub tzw. zagłodzenia jego fragmentów, a poza tym próby uczenia się takiego układu można prowadzić symulacyjnie, przez modyfikowanie wag dendrytów i progów ciał komórek nerwowych.
References
  • Chmielewski R. (2003), Symulacja struktur przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem platformy .NET, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  • Czaja L. (1988), Cause-effect structures, “Information Processing Letters”, No. 26.
  • Czaja L. (2002), Elementary Cause-Effect Structures, Warsaw University, Warsaw.
  • Czaja L. (xxx), Introduction to Distributed Systems. Principles and Features, to appear in Springer Verlag.
  • Petri C.A. (1966), Communication with automata, Report, Vol. 1 Suppl. 1 RADC TR-65-377, Applied Data Research, Contract AF 30 Princeton N.J.
  • Reisig W. (1985), Petri Nets. An Introduction, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3601968-3eb0-487a-b2dc-2627566e9ffc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.