PL EN


2016 | 7 | 4 | 129-135
Article title

Zajęcia rękodzielnicze w elementarnej edukacji dziecka trzeciej dekady XX wieku i drugiej dekady XXI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Handicraft activities in elementary education of children in the third decade of the 20th century and the second decade of the 21st century
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest próba zwrócenia uwagi na niepokojące z pedagogicznego punktu widzenia zjawisko obniżającego się poziomu zręczności manualnej dziecka. Przyczyn zaistniałej sytuacji jest prawdopodobnie wiele, przypuszcza się, że w dużym stopniu do takiego stanu rzeczy przyczynił się dominujący w edukacji intelektualizm i wszechobecna technizacja z jednej strony, a z drugiej – brak pedagogicznego zainteresowania zajęciami rękodzielniczymi.
EN
The discussion aims at attracting attention to a pedagogically disturbing phenomenon of a visibly lowering level of manual dexterity of children in early education. There are probably many reasons for the situation, and it is believed that it can be largely attributed to a dominating intellectualism and technical focus in elementary education on the one hand, and lack of pedagogical interest in practical activities on the other.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
129-135
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Polska
References
  • http://sliwerski-pedagog.blog.com/2012/12/czy-m-jest-dzisiaj-wychowanie-praktyczne.html/dostęp wielokrotny.
  • https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf/ dostęp wielokrotny.
  • https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej/ dostęp wielokrotny.
  • Kiernicki B., Szaniawski I. (1956), Od narzędzia prostego do maszyny, „Rysunek i Praca Ręczna” nr 1.
  • Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem nauczania (Tymczasowy) (1936), Lwów.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z 2014 r., poz. 803, zał. 2.
  • Uberman M., Z historii szkolnictwa pedagogicznego w Polsce. Kształcenie nauczycieli rysunku, wychowania plastycznego, plastyki na potrzeby szkolnictwa podstawowego w latach 1944–1989, Rzeszów 2009.
  • Ustawa z 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnym, Dz.U. RP z 1932 r., nr 38, poz. 389.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3616042-6f37-4b69-9926-044482083c48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.