PL EN


2019 | 40 | 4 | 117-131
Article title

Pojęcie „pacjent” w odbiorze lekarzy. Badania narracyjne

Content
Title variants
EN
Patient in the Physician’s Perspective. Narrative Research
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This theoretical and research paper focuses on the physician-patient relationship, and more specifically on the meanings ascribed to the notion of “patient”. Authors of relevant literature indicate that particular models of the physician-patient relationship depend on the understanding of the notion of “patient” as well as on the understanding of two basic terms in medicine: health and illness. This assumption was the starting point for the presented analyses. Research was conducted within an interpretative paradigm framework. The study group consisted of physicians with different levels of experience and lengths of professional employment, as well as of various specializations. An analysis of collected data allowed for the identification of three categories of the notion of “patient”: personal, subjective-objective and objective.
PL
Prezentowana praca ma charakter teoretyczno-badawczy i dotyczy relacji lekarz – pacjent ze szczególnym uwzględnieniem znaczeń przypisywanych pojęciu „pacjent”. W literaturze wskazywany jest fakt, że określony model relacji lekarz – pacjent zależy od rozumienia osoby pacjenta, a także od rozumienia podstawowych dla medycyny pojęć: zdrowia i choroby. Powyższe założenie stało się powodem podjęcia prezentowanych analiz. Badania prowadzono w paradygmacie interpretatywnym. Grupę badawczą stanowili lekarze o różnych specjalizacjach, z różnym doświadczeniem i stażem pracy. Analiza zebranego materiału pozwoliła wyłonić trzy podstawowe zakresy rozumienia pojęcia „pacjent”: osobowy, podmiotowo-przedmiotowy i przedmiotowy.
Year
Volume
40
Issue
4
Pages
117-131
Physical description
Dates
printed
2019-12-31
Contributors
References
 • Antoszewska, Beata. 2018. Ku człowiekowi. Doświadczanie relacji z pacjentem w narracjach lekarzy. Wybrane zagadnienia pedagogiki leczniczej. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Chomczyński, Piotr. 2012. “Paradygmat interpretatywny.” In Słownik socjologii jakościowej, edited by Krzysztof Konecki and Piotr Chomczyński, 211. Warszawa: Difin.
 • Creswell, John W. 2013. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Translated by Joanna Gilewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gałuszka, Mieczysław. 2003. Społeczne i kulturowe powinności medycyny. Tożsamość zawodowa i atrofia moralna. Wrocław: Wydawnictwo WTN.
 • Guzek, Andrzej. 1999. “Rozwój poglądów na zaburzenia psychosomatyczne – historia i współczesność.” In Psychiatryczne i psychologiczne aspekty praktyki medycznej. Wybrane zagadnienia psychiatrii konsultacyjnej/Liaison, edited by Stefan Leder and Celina Brykczyńska, 61-72. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
 • Kodeks Etyki Lekarskiej: O równym traktowaniu pacjentów przez lekarza. 2013. Accessed 16.08.2016. http://www.mp.pl/etyka/podstawy_etyki_lekarskiej/92503,kel-o-rownym-traktowaniu-pacjentow-przez-lekarza.
 • Kant, Immanuel. 1984. Uzasadnienie metafizyki moralności. Translated by Mścisław Wartenberg. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kępiński, Antoni. 2002. Poznanie chorego. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
 • Krajnik, Malgorzata. 2017. “Whole person care: a hope for modern medicine?” Polish Archives of Internal Medicine 127(10): 712-¬714. doi:10.20452/pamw.4100.
 • Leśniewski, Krzysztof. 2015. “Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz…?”. Podstawowe idee współczesnej antropologii prawosławnej. Lublin: Wydawnictwo Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.
 • Ludewig, Kurt. 1995. Terapia systemowa. Podstawy teoretyczne i praktyka. Translated by Aleksandra Ubertowska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • May, Rollo. 1989. Psychologia i dylemat ludzki. Translated by Tadeusz Mieszkowski. Instytut Wydawniczy PAX.
 • Ostrowska, Antonina. 2011. “Paternalizm i partnerstwo. Społeczny kontekst relacji pacjent-lekarz.” In Etyczne aspekty decyzji medycznych, edited by Jan Hartman and Marcin Waligóra, 11-22. Warszawa: a Wolters Kluwer business.
 • Parsons, Talcott. 2009. System społeczny. Translated by Michał Kaczmarczyk. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 • Przyczyna, Wiesław. 2014. “Prawda i prawdomówność w relacjach lekarz – pacjent.” In Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja, edited by Jan Doroszewski, Marek Kulus and Andrzej Markowski, 23-34. Warszawa: a Wolters Kluwer business.
 • Sławecki, Bartosz. 2012. “Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych.” In Badania jakościowe. Podejścia i teorie, edited by Dariusz Jemielniak, 57-85. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szawarski, Zbigniew 2005. Mądrość i sztuka leczenia. Gdańsk: Obraz/słowo/terytoria.
 • Szumowski, Władysław. 2007. Filozofia medycyny. Kraków: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 • Thorwald, Jürgen. 2010. Stulecie chirurgów. Translated by Karol Bunsch. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Urbaniak-Zając, Danuta. 2013. “Jakościowa orientacja w badaniach pedagogicznych.” In Badania jakościowe w pedagogice, edited by Danuta Urbaniak-Zając and Ewa Kos, 19-90. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wojtyła, Karol. 2003. Rozważania o istocie człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b362336d-5d2b-4d03-a23b-2cc33aa729d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.