PL EN


1999 | 2 | 89-96
Article title

Rola i funkcje oraz aspekty jakościowe badań marketingowych przeprowadzanych dla przedsiębiorstw przemysłowych

Content
Title variants
EN
The role, function and quality aspects of marketing research carried out for the companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper concentrates on the need of use of a wide range of marketing research methods and techniques. It presents the role and function of these research and quality aspects that can be achieved thanks to them. The authors estimate the extent of marketing analysis use in selected production companies. The main reason why companies are interested in carrying out of research are distribution and promotion policies. The paper shows which fields of research are more neglected and which are in a good shape.
PL
W artykule skoncentrowano rozważania na roli i znaczeniu metod i technik badań marketingowych dla przedsiębiorstw przemysłowych. Omówiono rolę badań marketingowych. Następnie nakreślono poszczególne etapy projektowania badań marketingowych: cykl badania, dobór reprezentantów i formy pomiaru, klasyfikacja instrumentów pomiarowych, metody analizy danych oraz prezentacja wyników badań. Na zakończenie zaprezentowano wyniki badań nad wykorzystaniem badań marketingowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Year
Issue
2
Pages
89-96
Physical description
Dates
published
1999
Contributors
author
  • Politechnika Poznańska, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań
  • Politechnika Poznańska, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań
References
  • Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC Sp. z o.o., 1998.
  • Leist R., Praktyczne zarządzanie jakością, red. W.R. Pawlak, Alfa-Wera Sp. z o.o., Warszawa 1997.
  • Kaczmarczyk S., Badania marketingowe — metody i techniki, PWE, wyd. IV, Warszawa 1996.
  • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, FOGRA — Oficyna Wydawnicza, Kraków 1992.
  • Mazurek-Łopacińska K., W poszukiwaniu wiernych klientów, "Marketing w Praktyce" 1998, nr 2.
  • Więcek-Janka E., Problem wykorzystania badań marketingowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Zeszyt Naukowy WSFiB w Radomiu" 1998, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3628c8e-9bdc-47e8-aead-0cd9425f8a86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.