PL EN


2011 | 2 | 352-355
Article title

Podstawowe regulacje prawne w zakresie dokumentacji medycznej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
Contributors
References
  • Dokumentacja medyczna. Serwis kadry zarządzającej ZOZ [cyt. 15 marca 2011 r.]. Adres: http://serwiszoz.pl/Dokumentacjamedyczna.
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2008 r. Nr 52, poz. 417 późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • Kodeks Etyki Lekarskiej [cyt. 15 marca 2011 r.]. Adres: http://www.nil.org.pl/xml/nil/wladze/str_zl/zjazd7/kel.
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998 r.Nr 162, poz. 1118).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz.U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b36b6ed9-74fe-4ff9-9149-1aaebf0c3f6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.