PL EN


2015 | 7 |
Article title

Kształcenie brokerów informacji w Polsce

Content
Title variants
EN
Information broker training in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wpływ rozwoju techniki informatycznej na proces gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Omówiony został wpływ cyberprzestrzeni i Internetu na kształtowanie współczesnego sektora informacyjnego. Wyjaśniono terminy broker informacji, infobroker, społeczeństwo informacyjne, szum informacyjny. Przedstawiono krótką historię początków infobrokerstwa. Omówiono najistotniejsze międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia związane z infobrokerstwem. W artykule zaprezentowano charakterystykę kompetencji i umiejętności osoby trudniącej się pozyskiwaniem informacji. Opisano ofertę edukacyjną polskich uczelni kształcących przyszłych brokerów informacji.
EN
The article presents the impact of the development of information technology for the collection, processing and sharing of information. The impact of cyberspace and the Internet on the development of modern information sector is discussed. The following terms are explained: information broker, infobroker, the information society, information noise. A brief history of the origins of information retrieval is presented, and the most important international organizations and associations related to information retrieval are discussed. The article presents the characteristics of the competencies and skills required in persons engaged in acquiring information. The educational offer of Polish universities educating future information brokers is also described.
Year
Issue
7
Physical description
Contributors
References
 • AIIP: Association of Independent Information Professionals [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.aiip.org/.
 • Archwistyka współczesna i infobrokerstwo. In Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uwm.edu.pl/human/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=2.
 • Brokering informacji. In Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web http://www.ka.edu.pl/rekrutacja-studia-1-stopnia/wziks/brokering-informacji/.
 • Brokerstwo informacji (infobroker). In Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://wssmia.edu.pl/podyplomowe/brokerstwo-informacji-infobroker/.
 • Głowacka E., Ekologia informacji - sposób na choroby informacyjne?, „Forum Bibliotek Medycznych”, 2009, nr 2, s. 15.
 • Infobrokering i zarządzanie informacją - nabór na kurs e-learningowy. In Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=13226.
 • Information broker. In Cambridge Dictionaries Online [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/information-broker.
 • Karvalics L. Z., Information society what is it exactly? (The meaning, history and conceptual framework of an expression), Budapest, 2007, s. 5.
 • Kowalska M., Kształcenie infobrokerów w Toruniu, „Folia Toruniensia”, [online], 2011, t. 11 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/419/Infobrokerzy.pdf.
 • Król A., Broker informacji - powstawanie nowego zawodu, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 2004, nr 1, s. 73.
 • Levine M. M., A brief history of information brokering, “Bulletin of the American Society for Information Science”, [online], 1995, Vol. 21, nr 3 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: https://www.asis.org/Bulletin/Feb-95/levine.html.
 • Nowak E. P., Broker informacji - odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2006, nr 1, s. 53.
 • Nowy kierunek studiów - celebrystyka. In Uniwersytet Śląski w Katowicach [online], 2014 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.us.edu.pl/nowy-kierunek-studiow-celebrystyka.
 • Podyplomowe Studia Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją. In Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK [online], 2015 [dostęp 2015-06-02]. Dostępny online w World Wide Web: http://www.inibi.umk.pl/infobrokerstwo/profil.html.
 • Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.spi.org.pl/.
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim: broker informacji. In Uniwersytet Łódzki [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uni.lodz.pl/studia/studium,tematyka,451.
 • Uniwersytet Jagielloński Elektroniczna Rejestracja Kandydatów [online], 2015 [dostęp 2015-06-02]. Dostępny w World Wide Web: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/katalog/rok_rekrutacji/15/widocznosc/t/tryb_ubiegania/s.
 • Wenta U., Broker informacji nowy zawód na nowe czasy, „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, 2007, nr 2, s. 38.
 • Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka. In Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie [online], 2015 [dostęp: 2015-06-02]. Dostępny online w World Wide Web: http://historia.up.krakow.pl/?page_id=7133.
 • Żelazny R., Raport Obserwatorium ICT: społeczeństwo informacyjne, Katowice 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b36bdaef-045d-4ae4-afb5-48bae5444c17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.