Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 2(19) | 67-80

Article title

Kolekcjonerstwo – atawistyczne zbieractwo a poczucie społecznej użyteczności. Przyczynek do psychologii posiadania

Content

Title variants

EN
Collecting – Atavistic Foraging and Sense of Social Utility. Contribute to Psychology of Possession

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł porusza tematykę z pogranicza kilku dyscyplin naukowych: m.in. historii, psychologii, zarządzania i socjologii. Jest to próba interdyscyplinarnego spojrzenia na kolekcjonowanie i zbieractwo rzeczy, które są praktykami niezmiennie obecnymi w życiu człowieka różnych czasów i kultur. Publikacja jest skromnym przeglądem wybranych aspektów dotyczących wspomnianych aktywności i głosem w dyskusji nad ulokowaniem zjawiska w określonym dyskursie naukowym.
EN
The article focuses on the theme of the border several disciplines such as history, psychology, sociology and management. This interdisciplinarity allows to look more broadly at collecting that are typical practices in human life, regardless of time and culture in which he lived. The article is therefore a review of certain aspects of that activity, and an introduction to the discussion on locating the issues in scientific discourse.

Year

Volume

10

Issue

Pages

67-80

Physical description

Dates

published
2017-12

Contributors

 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruniu

References

 • First Michael B., DSM-5. Podręcznik diagnostyki różnicowej, Wrocław 2016.
 • Górnik-Durose Małgorzata, Psychologiczne aspekty posiadania – między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych, Katowice 2002.
 • Kruszewski Tomasz, Psycholog biznesu jako koordynator komunikacji społecznej w przedsiębiorstwie – zadania a kompetencje, [w:] Przedsiębiorstwo, organizacja społeczna w strukturach sieci: doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, pod red. Gabrieli Główki, Romana Sobieckiego, Lublin 2016, s. 171–177.
 • Kruszewski Tomasz, Z wiedzy o kolekcjonowaniu: refleksje na temat biblioteki, [w:] Wolność, herbata i książka: książka jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Piotra Hűbnera, pod red. Włodzimierza Wincławskiego, Dominika Antonowicza, Toruń 2015, s. 107–121.
 • Maciejewska Monika, Graczyk Longin, Zbieracze, kolekcjonerzy, muzealnicy, [online]. Muzealnictwo.com [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://muzealnictwo.com/2013/11/zbieracze-kolekcjonerzy-muzealnicy.
 • Malinowski Kazimierz, Psychologiczne i socjologiczne przesłanki kolekcjonerstwa i opieki nad zabytkami, Poznań 1973.
 • Pipes Richard, Własność a wolność, Warszawa 2000.
 • Słownik wyrazów obcych PWN, oprac. Lidia Wiśniakowska; oprac. etymologii Andrzej Bańkowski [et al.] Warszawa 2004 [dysk optyczny].
 • Tańczuk Renata, Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej, Wrocław 2011.
 • Trybunalski Andrzej, Kolekcje z niczego, Warszawa 1971.
 • Zaleski Zbigniew, Psychologia własności i prywatności, Warszawa 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b398676a-1362-4793-bfdf-aa23bf025d4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.