PL EN


2014 | 6(42) | 1 | 155-183
Article title

Pozycja kobiety w dokumentach ONZ a praktyka w wybranych państwach świata

Title variants
EN
The Status of Female in UN Documents and the Related Practices in Selected Countries of the World
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article aims at showing the situation of women all over the world. Despite many treaties, international provisions and organizations working for reducing discrimination against females, there are still instances of violation of women's rights. As a result of socio-cultural changes, which have occurred over several centuries, the male is seen as someone superior in the social hierarchy. However as a result of globalization, we can witness more and more often how the formation of the system of international law is taking place even in the most distant places in the world. These changes empower women for their fight for rights. Thanks to the increasing globalization and the development of international communication the information indicating the existence of a wellestablished system of international law reaches women from distant places of the world much more often. A regular flow of such information raises the level of self-awareness of women making them want to fight for their own will and freedom of existence, the opportunity to decide for themselves about themselves. In some countries, e.g. Arabic or African, for several years now, women have been systematically attempting to fight for their own rights, but it has also often been the case that because of their efforts, they ended up in a worse situation than before. This fact effectively prevents women from striving for their rights, e.g. women victims in courts. Unfortunately, in many cases women (especially in African countries) remain passive to the abuses of men.
PL
Artykuł ma na celu ukazanie sytuacji kobiet na świecie. Mimo wielu traktatów i postanowień międzynarodowych oraz organizacji działających na rzecz zmniejszenia dyskryminacji płci żeńskiej dochodzi do łamania praw kobiet. W wyniku zmian społeczno-kulturowych, które odnotowano na przestrzeni kilku wieków, mężczyzna postrzegany jest jako wyżej znajdujący się w hierarchii społecznej. Jednak w wyniku globalizacji coraz częściej, nawet w najbardziej oddalonych zakątkach świata, mamy do czynieni z tworzeniem się systemu prawa międzynarodowego, dzięki któremu kobiety mogą walczyć o własne prawa. Za sprawą postępującej globalizacji oraz rozwoju komunikacji międzynarodowej do kobiet z bardzo odległych zakątków świata coraz częściej docierają informacje świadczące o istnieniu ugruntowanego systemu prawa międzynarodowego. Systematyczny napływ takich informacji podnosi poziom samoświadomości kobiet sprawiając, iż pragną one walczyć o własną wolę i swobodę istnienia, o możliwość samodzielnego decydowania o sobie. W części państw, np. arabskich lub afrykańskich kobiety od kilku lat systematycznie podejmują próby walki o własne prawa, niestety niejednokrotnie popadają przez to w sytuację jeszcze gorszą, niż przed podjęciem jakichkolwiek działań. Fakt ten skutecznie przeciwdziała przed dociekaniem swoich praw, np. na drodze sądowej przez pokrzywdzone kobiety. Niestety w wielu przypadkach kobiety ( zwłaszcza w krajach afrykańskich) pozostają bierne wobec poczynań mężczyzn.
Year
Volume
Issue
1
Pages
155-183
Physical description
Contributors
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wmstankiewicz@wp.pl
References
 • Banda F.: Women, law and human rights: an African perspective, Oxford: Hart Publishing 2005.
 • Benedek W., Kisaakye E. M. Oberleitner G.: The human rights of women: international instruments and African experiences, London: Zed Books 2002.
 • Biessis S.: Prawa cywilne kobiet w Afryce subsaharyjskiej i w świecie arabskim, [w:] Czarna księga kobiet, red. Ch. Ockrent, Poznań: W.A.B. 2007.
 • Górecka E.: Znaczenie honoru kobiety w opinii współczesnego społeczeństwa jordańskiego, Łódź: Ibidem 2009.
 • Kelly S., Breslin J.: Women's rights in the Middle East and North Africa: progress amidresistance, New York: Rowman and Littlefield Publishers 2010.
 • Khan S.: Imrana, czyli o bezpieczeństwie muzufrnanek w Indiach, [w:] Czarna księga kobiet...,
 • Kian-Thiebaut A.: Śmierć przez ukamienowanie - przypadek irański, [w:] Czarna księga kobiet.
 • Kinstlcr M.: Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia i pracy, [w:] Pozycja prawna kobiet w dziejach, red. S. Rogowski, Wrocław: Kolonia Limited 2010.
 • Kiru ki J. K.: Women's liberation: a paradigm shift for development, Eldorct: AMECEA Gaba Publications 2010.
 • Krzemińska A.: Zerwać bransolety!, „Polityka” z dn. 26.03.2011, nr 13.
 • Lambert S.: Cicha ofensywa przeciw prawom kobiet, „Le MondeDiplomatique” 2010, nr 3.
 • Lisowska E.: Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 2008.
 • Lopi B.: Beyond inequalities: women in southern Africa: a profile on the situation of women in southern Africa, Harare, Zimbabwe: Southern African Research and Documentation Centre, Women in Development Southern Africa Awareness Programme 2008.
 • Mattar Sz.: Rana Husajni - dziennikarka przerywa milczenie, [w]: Czarna księga kobiet.
 • Mearns R.: Access to land in rural India: policy issues and options, Washington: World Bank, South Asia Region, Rural Development Sector Unit 1999.
 • Moeckli D., Shah S., Sivakumaran S., Harris D.: International human rights law, Oxford-New York: Oxford University Press 2010.
 • Mroczkowska J.: Kryzysowe narzeczone, „Forum Akademickie” 2008, nr 6.
 • Oishi N.: Women in motion: globalization, state policies, and labor migration in Asia, Stanford: Stanford University Press 2005.
 • Rohleder P.: HIV/AIDS in South Africa: 25 years on psychosocial perspectives, New York: Springer 2009.
 • Saryusz-Wolska M.: Jak politycy mówią o równouprawnieniu płci? Debata nad projektem ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn, „Kultura i Społeczeństwo” 2008, nr 3.
 • Srogosz T.: Wymiar ludzki handlu kobietami z perspektywy prawa międzynarodowego, [w:] Oczekiwania kobiet i wobec kobiet, red. B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska, Warszawa: DiG 2007.
 • Tripp A. M.: African women's movements: transforming political landscapes, Cambridg- New York: Cambridge University Press 2009.
 • Vallet O.: Kobieta i religie, [w:] Czarna księga kobiet.
 • Walsh D. M.: Women's rights in democratizing states: just debate and gender justice in the public sphere, Cambridge-New York: Cambridge University Press 2011.
 • Women's rights in the Middle East and North Africa: citizenship and justice, red. S. Nazir, L. Tomppert ,New York: Rowman& Littlefield 2005.
 • Wrzesińska A.: Kobieta Afryki Czarnej - dziedzictwo i teraźniejszość, [w:] Być kobietą w Oriencie, red. D. Chmielewska, B. Grabowska, E. Machut-Mendecka, Warszawa: Dialog 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b39eb370-37ff-48d5-b55f-ff52d87c30f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.