PL EN


2018 | 9 | 1 | 129-134
Article title

O edukacji informatycznej w aspekcie kwalifikowanych źródeł internetowych

Content
Title variants
EN
About IT Education in Terms of Qualified Web Resources
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poświęconych zagadnieniu doboru źródeł informa-cji, z których matki dzieci w wieku 6–36 miesięcy czerpią wiedzę na temat właściwego żywienia swojego potomstwa. Ze względu na fakt, że głównym źródłem wiedzy jest obecnie internet, ważną kwestią staje się edukacja kobiet w zakresie algorytmu poszukiwania informacji przygotowanych i udostępnionych przez specjalistów oraz oddzielenia ich od, często błędnych, porad zamieszcza-nych w sieci przez przypadkowe osoby. Aż 30% ankietowanych czerpie i stosuje porady w kwestii żywienia dzieci z portali społecznościowych, których rzetelność z natury rzeczy nie jest potwier-dzona. Kwestią naczelną jest przekonanie kobiet do poszukiwania wiedzy w dostępnym również w sieci kwalifikowanym piśmiennictwie oraz konsultowania diety z lekarzem specjalistą (pediatrą lub dietetykiem), co ma w zwyczaju zaledwie 20% kobiet.
EN
The paper presents research results, dedicated to the issue of sources, from which mothers of children aged 6–36 months learn about the proper nutrition of their offspring. Due to the fact that nowadays the main source of knowledge is the Internet, it is important to educate women in the search for real information, prepared and made available by professionals, and to isolate them from the sometimes erroneous advice posted on the web by random people. Even 30% of the respondents use advice on feeding children from social networking sites, which reliability is at least questionable. It is equally important to convince women to seek knowledge in qualified literature and to consult the diet with a specialist (pediatrician or dietician), which is customary for just 20% of women.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
129-134
Physical description
Contributors
author
  • Doktor inżynier, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Polska
  • Magister inżynier, Polska
author
  • Doktor inżynier, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Polska
  • Profesor doktor habilitowany inżynier, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Polska
References
  • Dobrzańska, A., Charzewska, J., Weker, H. i in. (2012). Normy żywienia zdrowych dzieci w 1–3 roku życia – stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów: część I – zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. Standardy Medyczna. Pediatria, 9, 100–103.
  • Horvath, A., Szajewska, H. (2014). Poradnik żywienia niemowląt. Krok po kroku od narodzin do pierwszych urodzin. Medycyna Praktyczna, 16–17.
  • Socha, J. (2002). Żywienie a rozwój dziecka w pierwszym roku życia. Borgis – Nowa Pediatria, 2, 96–102.
  • Socha, J., Socha, P., Weker, H., Neuhoff-Murawska, J. (2010). Żywienie dzieci a zdrowie wczoraj, dziś i jutro. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 12 (1), 34–37.
  • Szajewska, H., Socha, P., Horvath, A., Rybak, A. i in. (2014). Zasady żywienia zdrowych nie-mowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne. Pediatria, 11, 321–338.
  • WHO (2000). Complementary Feeding. Family foods for breastfed children, WHO/NHD/00.1, WHO/FCH/CAH/00.6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b39fe53e-fee5-49a8-aeb7-9b584ceb8051
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.