PL EN


2018 | 507 | 124-132
Article title

Eliminacja zmiennych z wykorzystaniem marginesu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ważnym etapem budowy klasyfikatora jest dobór zmiennych. W metodzie k najbliższych sąsiadów, wrażliwej na zmienne nieistotne, etap ten jest niezbędny do uzyskania większej dokładności klasyfikacji. Metody doboru zmiennych, które także wykorzystują najbliższe sąsiedztwo, dokonują lokalnej oceny mocy dyskryminacyjnej zmiennych i zarazem reprezentują podejście wielowymiarowe. Część z nich wykorzystuje pojęcie marginesu (margin), definiując za jego pomocą funkcję celu i formułując zadanie ważenia zmiennych jako zadanie optymalizacji. W artykule porównano trzy algorytmy z tej grupy metod ze względu na zdolność identyfikacji zmiennych nieistotnych, dokładność klasyfikacji oraz czas pracy. Zweryfikowano też dwie własne propozycje modyfikacji. W badaniach wykorzystano zbiory danych rzeczywistych z dołączonymi zmiennymi nieistotnymi, które reprezentowały różne rozkłady, niezależne od klas.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3a97784-9336-4a66-8e99-93b03a5eaf3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.