PL EN


2017 | (12)2017 | 218-223
Article title

Modelowanie fizyczne układów mechatronicznych w środowisku Simulink-Simscape

Content
Title variants
EN
Physical modelling of mechatronic systems in a Simulink-Simscape environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono problematykę projektowania modeli fizycznych w środowisku Simulink-Simscape na przykładzie elektrycznego układu napędowego z silnikiem DC. Zaprezen-towano dwa różne rozwiązania modeli oraz przeprowadzono badania symulacyjne napędu w stanie nieustalonym. Wskazano wartości dydaktyczne projektowania i badania układów mechatronicz-nych z wykorzystaniem metodyki Model-BasedDesign w kształceniu studentów mechatroniki.
EN
The thesis focuses on the design of physical models in the Simulink-Simscape environment on the example of an electric drive unit equipped with a DC engine. Two different solutions of models have been presented and simulation studies in a transient state drive have been carried out. The thesis indictes the didactic value of the design and the testing of mechtronic systems with the use of the Model-BasedDesign methodology in the teaching of mechtronics students.
Year
Volume
Pages
218-223
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
References
  • DC Motor Model, https://www.mathworks.com/help/physmod/elec/ug/example--modeling-a-dc-motor.html
  • Dokumentation Simscape, https://www.mathworks.com/help/physmod/simscape
  • http://www.mathworks.com
  • https://www.mathworks.com/help/physmod/simscape/examples.html
  • Mrozek Z., Modelowanie fizyczne, „Pomiary. Automatyka. Robotyka” 2003, nr 4.
  • Palm W.J., Using Simscape™ for Modeling Electromechanical Systems: Dynamics and Control of a Robot Arm, The McGraw-Hill Companies, Inc. 2014.
  • Płatek R., Matlab i Simulink w automatyce przemysłowej, http://automatykaonline.pl/Artykuly/ Oprogramowanie/MATLAB-i-Simulink-w-automatyce-przemyslowej
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3bd9b73-50c5-4e2d-b6bc-e2f8774261fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.