PL EN


2013 | 26 | 39-54
Article title

Polityka „non-decision” u Platona

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Policy of „non-decision” in Plato
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of presented paper is an explanation of historical-systematic problem of „non-decision” by P. Bachrach&M.S. Baratz as silence sanctioned in linear (democratic) political practice. There are examples of this pattern in modern times as „taboo”, „political corectness” and „state secret”, in times of Plato there is the concept of „aporrheta” (secret), who developed the theory of it as elements of synchronic (totalitarian) discourse.
PL
Celem artykułu jest wyjaśnienie historyczno-systematycznego problemu „non-decision” u Bachracha, P. i Baratza, M.S. jako usankcjonowanego w praktyce politycznej linearnego (demokratycznego) milczenia. Przykładami takiego milczenia w czasach nowszych jest „tabu”, „poprawność polityczna” i „tajemnica państwowa”, w czasach Platona – pojęcie „aporrheta” (sekret, tajemnica) u Platona, który przedstawia je jednak jako element synchronicznego (totalitarnego) dyskursu.
Contributors
References
 • Bachrach P., Baratz M.S., The Two Faces of Power, „American Political Science Review” 1962, Vol. 56, No. 4 (December).
 • Bachrach P., Baratz M.S., Decisions and Nondecisions: An Analytical Framework, „American Political Science Review” 1963, Vol. 57, No. 3 (September).
 • Bachrach P., Baratz M.S., Power and Poverty: Theory and Practice, New York 1970.
 • Barker E., The Political Thought of Plato and Aristotle, New York 1959.
 • Digeser P., The Fourth Face of Power, „Journal of Politics” 1992, Vol. 54, No. 4.
 • Fridericius Astius D., Lexicon Platonicum sive vocum platonicarum index, Bd. 3, Berlin 1908.
 • Foucault M., Archeologia wiedzy, Warszawa 1977.
 • Guthrie W.K.C., A History of Greek Philosophy, Vol. 5: Plato. The Man and His Dialogues: Earlier Period, Cambridge 1975.
 • Jacques J.H., Plato's Republic: A Beginner's Guide, Derby 1971.
 • Lukes S., Power: A Radical View. The Original Text with Two Major New Chapters, ed. 2, London 2005.
 • Parsons T., The System of Modern Societes, Englewood Cliffs, N.J. 1971.
 • Platon, Prawa, przeł. i oprac. Maykowska M., Warszawa 1960.
 • Platon, Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon, przeł. Witwicki W., Warszawa 1986.
 • Polsby N.W., Community Power and Political Theory, New Haven–London 1963.
 • Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1: Urok Platona, przeł. Krahelska H., oprac. Chmielowski A., Warszawa 2006.
 • Shills D.L., International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 12, New York 1968.
 • Power: A Reader, ed. Haugaard M., Manchester-New York 2002.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2004.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. i wstępem opatrzyła Lachowska D., Warszawa 2002.
 • Wesoły M., Parmenides z Elei-physikos, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” R. 10, 2001, nr 2 (38).
 • Współczesne teorie socjologiczne, wyb. i oprac. Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M., Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3be5427-c946-45c5-8b5d-f008650b2104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.