PL EN


2018 | 1(51) | 41-51
Article title

Regional Development of Residential and Commercial Real Estate in Poland and the Risk of Real Estate Cycles

Title variants
PL
Regionalny rozwój nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce oraz ryzyko powstawania cykli na rynku nieruchomości
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The property market is local and thus regional factors have a very important impact on its evolution. However, global factors also have an impact. This paper explains that fast economic growth can lead to strong cycles in the market and also cause problems for the stability of the economy. With a case study of the housing market in Warsaw we show that very different economic and regulatory factors can create cycles which look quite similar at first sight. We conclude that one needs to understand the fundamentals of a given cycle to be able to smooth it. The main driver of the cycle in Poland is the significant shortage of housing units, and thus people react very strong to any possibility of improving their living conditions. Rises in income or declines of mortgage costs trigger a demand boom, while the supply side is constrained by regulations and increasing construction costs. The excessive demand leads to quite strong cycles which could be smoothed with a large amount of rental housing.
PL
Rynek nieruchomości jest zawsze lokalny, a największy wpływ na jego rozwój mają czynniki występujące w danym regionie. Jednak globalne czynniki mają też bardzo duże znaczenie dla rozwoju rynku. Podkreślamy, że silny wzrost ekonomiczny może doprowadzić do dużych cykli na rynku nieruchomości, które mogą mieć negatywny wpływ na stabilność całej gospodarki. Na przykładzie rynku mieszkaniowego w Warszawie pokazujemy, że bardzo różne uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne generują dość podobnie wyglądające cykle. Wnioskujemy, że należy dokładnie poznać czynniki stojące za danym cyklem, żeby go móc wygładzić. Podstawowym czynnikiem jest strukturalny niedobór mieszkań. Gospodarstwa domowe wykorzystują każdą sytuację umożliwiającą zakup mieszkań (wzrost dochodów, spadek kosztów kredytu) do poprawy swojej sytuacji. Z kolei podaż ograniczona jest przez regulacje oraz rosnące koszty produkcji. Generowane są dość silne cykle, które można by było wyhamować za pomocą znacznego zasobu mieszkań na wynajem.
Contributors
author
 • Narodowy Bank Polski
 • Warsaw School of Economics
 • Narodowy Bank Polski
 • Warsaw School of Economics
References
 • André, C. 2010. “A Bird’s Eye View of OECD Housing Markets.” OECD Economics Department Working Papers (746). doi: 10.1787/5kmlh5qvz1s4-en.
 • Augustyniak, H., J. Łaszek, K. Olszewski, and J. Waszczuk. 2014. “Modelling of Cycles in the Residential Real Estate Market.” Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (2): 63–77.
 • Burnham, J.B. 1972. “Private Financial Institutions and the Residential Mortgage Cycle, with Particular Reference to the Savings and Loan Industry.” In Federal Reserve Staff Study: Ways to Moderate Fluctuations in Housing Construction, edited by Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.), 81–96. Washington.
 • Dipasquale, D., and W.C. Wheaton. 1992. “The Markets for Real-Estate Assets and Space — a Conceptual-Framework.” Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association 20 (2): 181–197.
 • Herring, R.J., and S. Wachter. 1998. Real Estate Booms and Banking Busts: an International Perspective. Paper read at Wharton Conference on Asian Twin Financial Crises, 1998.03.09–10, at The Long Term Credit Bank, Tokyo, Japan.
 • Humanicki, M., and K. Olszewski. Forthcoming. “Foreign Direct Investment in Real Estate and Related Business Services: Poland vs OECD Countries.” Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów.
 • Kucharska-Stasiak, E., and G. Matysiak. 2004. The Transition of the Polish Real Estate Market within a Central and Eastern European Context. Paper read at 11th European Real Estate Society Conference, June 2004, at Milano, Italy.
 • Laposa, S., and C. Lizieri. 2005. “Real Estate Capital Flows and Transitional Economies.” Real Estate & Planning Working Papers rep-wp2005-12.
 • Łaszek, J., R. Leszczyński, and K. Olszewski. 2017. “The Development of Residential and Commercial Real Estate, and Economic Development in Polish Voivodships.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 15 (2): 19–33.
 • Łaszek, J., K. Olszewski, and H. Augustyniak. 2017. “Model popytu mieszkaniowego. Analiza od strony właścicieli, właścicieli-inwestorów i inwestorów.” Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 11 (2): 69–77.
 • Łaszek, J., K. Olszewski, and H. Augustyniak. Forthcoming. “A simple model of the housing market and the detection of cycles.” In Recent Trends in the Real Estate Market and Its Analysis, edited by J. Łaszek and R. Sobiecki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Łaszek, J., K. Olszewski, and J. Waszczuk. 2016. “Monopolistic Competition and Price Discrimination as a Development Company Strategy in the Primary Housing Market.” Critical Housing Analysis 3 (2): 1–12.
 • Łaszek, J., K. Olszewski, and J. Waszczuk. 2017. “Regional Diversification of Saturation of the Housing Stock. Poland against the Background of Europe.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 15 (2): 7–17.
 • Majka, A., and D. Jankowska. 2017. “Innovative Endeavors and Economic Development from the Regional Perspective.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 15 (3): 29–39.
 • Reinhart, C.M., and K.S. Rogoff. 2009. This Time Is Different. Eight Centuries of Financial Folly. Princeton: Princeton University Press.
 • Sommervoll, D.E., T.A. Borgersen, and T. Wennemo. 2010. “Endogenous Housing Market Cycles.” Journal of Banking & Finance 34 (3): 557–567. doi: 10.1016/j.jbankfin.2009.08.021.
 • Wilhelmsson, M., and R. Wigren. 2011. “The Robustness of the Causal and Economic Relationship between Construction Flows and Economic Growth: Evidence from Western Europe.” Applied Economics 43 (7): 891–900. doi: 10.1080/00036840802600020.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3cade78-fb1a-4989-bf36-08bb561d9a4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.