PL EN


2017 | 30 | 45-64
Article title

Konserwatyzm czy rewolucja? Próba klasyfikacji ideowej środowiska „Buntu Młodych” i „Polityki” (1931–1939)

Content
Title variants
EN
Conservatism or revolution. An attempt to ideological classification of political thought „Bunt Młodych” (Rebel of the Young) and „Polityka” (Politics) circle
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the main points of political thinking of writers focused around “Bunt Młodych” (Rebel of the Young) – from 1937 called “Polityka” (Politics) magazine. In the 30s, when many of radical ideas were very popular, such authors as Adolf Bocheński, Aleksander Bocheński, Kazimierz Studentowicz or Ksawery Pruszyński tried to reform traditional conservative doctrine. Like many German or French conservative authors of that time, they were going to express traditional ideas in modern, in some way revolutionary, language. They constructed Polish version of imperial theory which connected geopolitical ideas of partition of Soviet Union (in cooperation with Third Reich) and modernization of Polish society and state. „The Rebel of the Young” Circle combined the intellectual achievement polish conservative thinkers as Michał Bobrzyński or Stanisław Koźmian with Stanisław Brzozowski’s thought who was one of the most important socialist thinker. In this way Jerzy Giedroyc (editor of the magazines) and his cooperators made an unique political doctrine that we could classify as form of conservative revolution.
Year
Issue
30
Pages
45-64
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
References
  • S. Paczos, Państwo i naród w myśli politycznej polskich konserwatystów do 1939 r., Kraków 2009,
  • B. Gałka, Konserwatyści w Polsce lat 1935–1939, Toruń 2013.
  • M. Żebrowski, Jerzy Giedroyc – życie przed „Kulturą”, Kraków 2012
  • K.M. Ujazdowski, Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego, Warszawa 2005
  • W. Władyka, Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926–1935, Wrocław 1977
  • M. Król, Style politycznego myślenia. Wokół „Buntu Młodych” i „Polityki, Paryż 1979
  • R. Habielski, Dokąd nam iść wypada. Jerzy Giedroyc. Od „Buntu Młodych” do „Kultury”, Warszawa 2006.
  • A.M. Bocheński, Między Niemcami a Rosją, Kraków–Warszawa 2009
  • E. Jünger, Robotnik. Panowanie i forma bytu, Warszawa 2010.
  • S. Koźmian, O działaniach i dziełach Bismarcka [w:] idem, Bezkarność. Wybór pism, red. B. Szlachta, Kraków 2001
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3d356c2-38ed-422a-83d4-5b7093dd1b2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.