PL EN


2015 | 13 | 230-243
Article title

Czasopisma dla dzieci wydawnictwa Egmont Publishing

Content
Title variants
EN
Children magazines of the Egmont Publishing (1990–2015)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była próba przedstawienia działalności wydawnictwa Egmont Publishing głównie w sferze czasopiśmiennictwa. Badano funkcjonowanie jednej z najprężniej działających dziś w Polsce firm wydawniczych zajmującej się publikowaniem książek, czasopism i komiksów dla młodych czytelników. Źródłem do badań były przykładowo dane statystyczne zebrane na podstawie dokumentów Biblioteki Narodowej. Uważnej analizie poddano też poszczególne numery egmontowskich czasopism. W artykule wykazano, że omawiana firma w dużej mierze specjalizuje się w produkcji czasopism dziecięcych, które klasyfikuje w dwa działy: czasopisma do i powyżej sześciu lat; sporo miejsca w jej ofercie zajmują też komiksy. Jednocześnie dowiedziono, że omawiane wydawnictwo jest liderem na polskim rynku w publikowaniu licencjonowanych magazynów przenoszących młodych ludzi w świat m.in. Walta Disneya; dlatego interesująca wydała się także wartość poznawcza tych czasopism
EN
The aim of the article is to present the activity of the Egmont Publishing, mainly in the sphere of magazines. The functioning of one of the most efficiently working today in Poland publishing companies handling books, magazines and comics for the youngest readers was studied. The study source materials included e.g. statistical data gathered based on the documents of the National Library. Also, a careful analysis was conducted of individual issues of Egmont’s magazines. The article proves, that the studied company largely specializes in producing children magazines, which it classifies into two kinds: magazines up to and above 6 years; much space in its offer is given to comics as well. A the same time it has been proven that the described publishing company is a leader on the Polish market in publishing licensed magazines, taking the readers e.g. into the world of Disney; which is why the cognitive value of these magazines was also deemed interesting.
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
References
 • Gołębiewski Ł., Hetman J., Disney i Brzechwa, „Magazyn Literacki” 1999, nr 2, s. 24-25.
 • Gołębiewski Ł., Waszczyk P., Największe wydawnictwa książkowe w 2011 roku, Warszawa 2012
 • Gołębiewski Ł., Waszczyk P., Rynek książki w Polsce 2014. Wydawnictwa. T LXXI, Warszawa 2014
 • Rogoż M., Strony internetowe polskich czasopism dla dzieci i młodzieży, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2010, z. 1/2, s. 381-400.
 • „Ruch Wydawniczy w Liczbach” R. 57, 58, 59.
 • Sokół Z., Czasopisma dla dzieci wydawnictwa Egmont Sp. z o. o. w Polsce (1900-2004), [w:] Media wobec wielorakich potrzeb dziecka, red. S. Jaszczuk, I. Polewczyk, Toruń 2006, s. 202-203.
 • Sokół Z., Oblicze współczesnych czasopism dziecięco-młodzieżowych [w:] Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, red. K. Heska-Kwaśniewicz, I. Socha, Katowice 1996, s. 122-140;
 • Sokół Z.: Transformacja prasy dziecięco-młodzieżowej 1990-1991, „Poradnik Bibliotekarza” 1996, nr 7/8, s. 5-7.
 • Suwalska D., Kulfon kontra Kaczor Donald, „Magazyn Literacki” 1999, nr 2, s. 26-28.
 • Zając M., Promocja książki dziecięcej, Warszawa 2000.
 • Zając M., Raport o książce dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2002
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3d95422-8950-4d1e-ab3b-8579ff6d7b1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.