PL EN


2013 | 11 | 117-133
Article title

Evangelisieren durch die gelebte Communio

Authors
Content
Title variants
PL
Ewangelizować poprzez żywą communio
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Communio jest pojęciem, którego używa Nowy Testament, by opisać życie Kościoła. Zgodnie z ideałem communio kształtowane są również egzystencja i działalność pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Od Soboru Watykańskiego II communio staje się wiodącą myślą eklezjologiczną, która pozwala określić naturę Kościoła, nadać kształt jego strukturom oraz wyznaczyć kierunek jego urzeczywistniania się w świecie. Ideał komunii jest bardzo bliski koncepcji (nowej) ewangelizacji, którą „należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła” (por. EN 14). Działalność ewangelizacyjna nie może być sprowadzona do przekazu doktryny, ale musi przyjąć postać ortopraktyki, czyli życia i działania wypełnionego czynami dokonanymi w duchu Ewangelii. Taką możliwość stwarza communio, która swoją siłę ewangelizacyjną ujawnia w działalności małych wspólnot kościelnych, w gościnności chrześcijańskiej oraz w relacjach międzyosobowych, pozwalających na przekaz doświadczenia wiary. Wspólnoty kościelne ożywiane ideałem communio, praktykujące chrześcijańską gościnność i pielęgnujące otwarte, braterskie relacje stają się uprzywilejowanymi miejscami socjalizacji religijnej, czyli przekazywania z pokolenia na pokolenie wiary w Chrystusa wraz z wynikającymi z niej wartościami, normami i postawami.
Year
Issue
11
Pages
117-133
Physical description
Contributors
  • Unwersytet Warmińsko-Mazurski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3fb880a-7d1b-4ab0-8f5d-42c3444e4894
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.