PL EN


2016 | 163 | 429-438
Article title

Starość jako etap życia w dziele Bartłomieja Paprockiego „Třinácte tabulí věku lidského”

Title variants
EN
Old age as astage of life in the workby Bartholomew Paprocki Třinácte tabulí věku lidského
CS
Stáří jako etapa života vdíle Bartoloměje Paprockého Třinácte tabulí věku lidského
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Bartholomew Paprocki in his work Třinácte tabulí věku lidského (1601) describes stages of human existence. Each stage constitutes one ‘‘board” in which Paprocki contains different moral messages. On individual “boards” the writer scrutinizes birth, childhood, youth, adulthood, old age. Paprocki perceives old age as the final stage of life, starting at the age of 60, which is aboun­dary between what happened and what will happen. The first part of human life is over and the rest should be devoted to religious worship, when one regrets sins committed in young age and begs God for forgiveness.
CS
Bartoloměj Paprocký ve svém díle Třinácte tabulí věku lidského (1601) popisuje etapa lid­ského života. Každé období je jedna „tabule”, ve které Paprocký dává jiné morální napomenutína základě citátů zantických spisovatelů acírkevních otců. Vjednotlivých „tabulích” autor cha­rakterizuje dětství, mládí, dospělost a stáří. Paprocký považuje stáří za poslední etapu života, jež začíná ve věku 60 let, který znamená hranici mezi tím, co bylo, atím, co bude. První částka života končí, v druhé částce je třeba žít zbožně, litovat hříchů spáchaných v mládí aprosit Boha o smilování.
Year
Volume
163
Pages
429-438
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3fc3b29-8862-4a4d-9b17-fdbe005c6e70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.