PL EN


2017 | 1/2017 | 63-71
Article title

E-petitions: New Ukrainian Experience in E-Democratic Communication. General Overview of the New Norms and Procedures of the Communicative Reform in Ukraine

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents a general theoretical overview of the new norms and procedures of e-petitioning in Ukraine. E-petitioning is viewed as a new form of direct and effective political communication and participation that marks country`s democratic advances. The article presents a brief history of petitioning and its e-modification after the worldwide growth of informational and communication technologies. We see e-petition as the most standardized and lawful form of e-democracy present in Ukraine. The changes to the Law of Ukraine “On the Appeals of Citizens” state electronic petition as a specific form of collective citizens` appeal to the President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, Cabinet of Ministers and local governments.
PL
W artykule przedstawiono ogólny teoretyczny przegląd nowych norm i procedur składania e-petycji na Ukrainie. E-petycje są postrzegane jako nowa forma bezpośredniej i skutecznej komunikacji politycznej i uczestnictwa, która wskazuje na postępy demokracji w kraju. Artykuł przedstawia krótką historię składania petycji i jej e-modyfikacji po globalnym wzroście technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Widzimy e-petycję jako najbardziej znormalizowaną i legalną formę e-demokracji obecną na Ukrainie. Zmiany w prawie Ukrainy "W sprawie skarg obywatelskich" stanowią, że elektroniczna petycja jako specyficzna forma zbiorowych obywateli zwraca się do Prezydenta Ukrainy, Rady Najwyższej Ukrainy, Gabinetu Ministrów i samorządów. Proponowana analiza e-petycji na Ukrainie dostarcza informacji na temat norm i ograniczeń tej formy rządu - komunikacji ludzi. E-petycje mogą być również postrzegane jako nowy typ dyskursu medialnego. Statystyki odwiedzin portalu Prezydenta Ukrainy dowodzą popularność składania e-petycji i sugerują konieczność dodawania usług e-petycji na stronach internetowych innych organów rządowych wspomnianych w ustawie.
Contributors
 • Lesya Ukrainka Eastern European National University
References
 • Biskub, I. (2016). “Electronic Petition as a New Type of Media Discourse” In: Scientific Journal of the Lesya Ukrainka Eastern European National University.
 • Brundidge, J (2006). The contribution of the Internet to the heterogeneity of political discussion networks: Does the medium matter? Electronic Petitions. https://petition.president.gov.ua/, 16.05.2017.
 • Freeman, J., Quirke, S. (2013). "Understanding E-Democracy: Government-led Initiatives for Democratic Reform". In: Journal of e-democracy and open government, vol. 5 (2). http://www.canberra.edu.au/researchrepository/items/440137eb-c224-429a-b567-d2dfea151e02/1/ , 16.05.2017.
 • Holt, R. (2004). Dialogue on the Internet: Language, civic identity, and computer–mediated communication. Westport, Conn: Praeger. http://www.allacademic.com, 25.06. 2008
 • Joint Analytical Network for Using Socio-economic research. Final Glossary of terms and definitions. https://pdfs.semanticscholar.org/9973/4071d971d9e38c81330b2ef1d835aa5dddc1.pdf, 16.05.2017.
 • Kitchener, K., Kushin, M. (2009). Getting Political on Social Network Sites: Exploring Political Discourse on Facebook. http://firstmonday.org/article/view/2645/2350, 16.05.2017.
 • Lindern, R., Riehm, U (2009). Electronic Petitions and Institutional Modernization. International Parliamentary E-Petition Systems in Comparative Perspective. http://jedem.org/index.php/jedem/article/view/3, 16.05.2017.
 • Public Petitions. House of Commons Information Office. https://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/P07.pdf, 16.05.2017.
 • Reshota, V. (2015). Electronic Petition as a New Instrument of Citizens` Appeal to the Organs of Public Administration. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_15(1)__26, 16.05.2017.
 • Zakirova, S. (2016). Elecronic Petitions in Ukraine: System Formation and Operation Mechanism, http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1576:elektronni-petitsiji-v-ukrajini-stanovlennya-sistemi-ta-mekhanizm-diji&catid=8&Itemid=350, 16.05.2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3fe0067-5e5a-488c-bf38-456769610942
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.